Sanace rodiny

Sanace rodiny

Popis poskytované služby:

Služba Sanace rodiny je podpora rodin s dětmi, které jsou ohroženy obtížnou sociální situací, sociálním vyloučením a dalšími důvody, které mají přímý dopad na výchovu a rozvoj nezletilého dítěte.

Pro koho je služba určena:

Rodiny s dětmi.

V čem je služba originální:

Služba je poskytována v přirozeném prostředí uživatelů. Služba je "šitá na míru" uživatelům podle jejich individuálních potřeb. V rámci služby je poskytována pravidelná předškolní příprava a pedagogická podpora ve všech lokalitách, kde organizace působí.

Zobrazit PDF

Jakou formou je služba poskytována:

Terénní

Lokalita Provozní doba / otevírací doba
ORP Chrudim
 • Po, Út, St, Čt, Pá - 09:00 - 17:00
 • So, Ne - Zavřeno

Ambulantní

Adresa Provozní doba / otevírací doba
Štěpánkova 92, 537 01 Chrudim
 • Po, Út, St, Čt, Pá - 09:00 - 17:00
 • So, Ne - Zavřeno
 • Domácnost
  • nácvik péče o domácnost
  • pomoc se zajištěním vybavení domácnosti
  • pomoc při zajištění péče o domácnost
 • Péče o dospělého
  • podpora rozvoje osobnosti
 • Sociální dávky
  • pomoc s dodržováním pravidel pro výplatu sociálních dávek
  • pomoc s přípravou podkladů a žádostí o sociální dávky
  • poskytnutí doprovodu na úřady
  • poradenství v systému sociálních dávek (kdo má na co nárok a za jakých podmínek)
  • pomoc s orientací v důchodovém systému (kdo a kdy má nárok na důchod)
  • pomoc s přípravou podkladů a žádostí o důchod (starobní, předčasný, invadilní, vdovský, sirotčí)
 • Bezpečí
  • komunikace o způsobech zvládání strachu
  • poskytnutí základních informací o domácím násilí a dostupné pomoci
 • Bydlení
  • pomoc při plnění závazků spojených s bydlením
  • pomoc při hledání bytu, domu nebo dalšího typu bydlení/ubytování
  • pomoc při kontaktování vlastníka bytu, domu či ubytovny
  • pomoc při uzavření nájemní smlouvy (ubytovací)
  • pomoc při orientaci v právech a povinnostech vyplývajících z nájemní smlouvy (ubytovací)
  • pomoc s ochranou práv nájemníka či ubytovaného
  • pomoc při vyúčtování služeb za užívání bytu (domu, ubytovny)
  • pomoc s ukončením nájemní nebo ubytovací smlouvy
  • pomoc při podání žádosti o městský byt
  • pomoc s vybavením bytu (domu, ubytovny,...)
 • Doklady
  • pomoc se zajištěním dokladů o školní docházce
  • pomoc při vyplňování formulářů
  • pomoc při zajištění osobních a dalších dokladů (např. občanský průkaz, cestovní pas, řidičský průkaz, karta zdravotní pojišťovny, rodný list, atd.)
 • Finance
  • pomoc při provádění finančních operací
  • pomoc při vytvoření přehledu dluhů
  • pomoc při komunikaci s věřiteli
  • pomoc při podání žádosti na oddlužení
  • pomoc při orientaci v právech a povinnostech vyplývajících z finančních závazků (např. půjčky, nájmy, energie, odpady, mobilní operátoři, daně, pojištění, vyživovací povinnosti, internet, atd.)
  • pomoc při finančním plánování (např. sestavení rodinného a osobního rozpočtu,…)
 • Hygiena/sebeobsluha
  • pomoc při osvojení si základů osobní hygieny
  • pomoc při nastavení režimu dne
  • pomoc při nácviku přivolání pomoci, prevence úrazů,…
 • Krizové situace
  • pomoc při řešení krizové situace
  • předání kontaktů na příslušné organizace (telefon na krizové linky,…)
 • Nocleh
  • pomoc při hledání noclehárny
  • pomoc s kontaktováním provozovatele noclehárny
  • pomoc při orientaci v právech a povinnostech vyplývajících z využití noclehárny
 • Oblečení
  • pomoc se zajištěním vhodného oblečení dle ročního období
  • nácvik péče o oblečení
  • pomoc s výběrem vhodného oblečení na společenské akce,…
 • Právo
  • pomoc při orientaci v požadavcích soudů
  • pomoc při uplatňování občanských práv
  • pomoc při podání návrhů k soudu
  • pomoc při komunikaci s Policií, soudy,…
 • Rodina a děti
  • posouzení rodičovských kompetencí
  • posilování rodičovských kompetencí (např. nabídka vzdělávacích seminářů, vidotrénink interakcí, návštěva domácnosti,…)
  • podpora rodičů při samostatném soužití
  • svolání rodinné či případové konference
  • podpora rodiny při ochraně dětí před domácím násilím a jeho dopady
  • podpora péče o dítě v domácím prostředí
 • Sociální vztahy
  • pomoc a podpora při hledání ztracených důležitých vztahů
  • pomoc při řešení konfliktních vztahů
  • pomoc při navazování a udržování funkčních rodinných, vrstevnických a společenských vztahů
  • nácvik sociálních dovedností
 • Strava
  • pomoc při dodržování zdravé výživy
  • nácvik pečení/vaření, sestavení jídelníčku
 • Volný čas
  • pomoc při orientaci v nabídce volnočasových aktivit
  • pomoc s dodržováním docházky a pravidel
  • pomoc při zajištění smysluplného trávení volného času
 • Výchova
  • sexuální osvěta (a další témata,…)
  • zprostředkování psychologické pomoci pro děti se specifickými potřebami a vývojovými vadami
  • předcházení rizikovému chování
  • předškolní příprava
  • pomoc s řešením výchovných problémů
  • poradenství pro rodiny v náročných výchovných situacích
  • podpora rozvoje osobnosti
 • Vzdělávání
  • pomoc při hledání vzdělávací instituce (např. školy, rekvalifikačního kurzu, semináře)
  • pomoc s přípravou na nástup do školy
  • pomoc s domácí přípravou do školy
  • poskytnutí doprovodu do školy
  • pomoc s hledáním doučování
  • vedení dítěte k plnění školních povinností (např. docházka,...)
  • pomoc s orientací ve volbě profesní přípravy
  • pomoc při hledání školního zařízení pro děti s ADHD a s jinými specifickými potřebami
  • poskytnutní doučování
 • Zaměstnání (práce)
  • pomoc při hledání zaměstnání
  • pomoc při sladění pracovního života a rodiny
  • pomoc při orientaci v pracovně právních vztazích
  • pomoc s evidencí na Úřadu práce
 • Zdraví
  • prevence infekčních onemocnění
  • doprovody k lékaři
  • podpora zdravého životního stylu
  • pomoc při péči o zdraví dítěte
Zdarma
Sophia Dvořáková
sophia (zavináč) sance.chrudim.cz
734 154 528
http://www.sance.chrudim.cz/sanace-rodiny-599/

Poslední aktualizace: 10.01.2022 10:42