RK centrum - rodinné konference

RK centrum - rodinné konference

Popis poskytované služby:

Rodinná konference je v podstatě rodinná rada. Schází se na ní široká rodina a další osoby, které hledají nejlepší řešení obtížné situace dítěte. Setkání je organizováno proto, aby to byla v prvé řadě samotná rodina, která může rozhodnout o budoucnosti svého dítěte. Rodinnou konferenci pomáhá rodině zorganizovat nezávislý koordinátor. RK centrum je společný projekt organizací Amalthea z. s. a energeia o. p. s.

Pro koho je služba určena:

Pro rodiny s dětmi, které řeší složitou situaci: - dítě aktuálně umístěné mimo rodinu na základě předběžného opatření pokud hrozí odebrání dítěte z vlastní rodiny - potřeba předání dítěte do péče jiné osoby na krátkou či delší dobu z důvodu (např. nemoci rodiče, nástupu rodiče do výkonu trestu či jiných náhlých událostí v rodině, zanedbávání péče o dítě, týrání či zneužívání dítěte apod.) - zachování kontaktu rodiny a dítěte žijícího mimo ní - dítě s nařízenou ústavní výchovou – úprava kontaktu s rodinou, plánování návratu do rodiny - porozvodové neshody, které zasahují do prospívání dítěte (nastavení dohody ohledně další péče a kontaktu s dětmi) - výchovné obtíže včetně trestné činnosti dítěte - odstěhování jednoho z rodičů a úprava poměrů nezletilých dětí - děti v náhradní rodinné péči – úprava kontaktu s vlastní rodinou, podpora pěstounů ze strany jejich širší rodiny a blízkých, podpora školního prospívání aj.

V čem je služba originální:

Rodinné konference poskytuje RK Centrum, jako jediná organizace v obci s rozšířenou působností Chrudim. RK centrum je společný projekt organizací Amalthea z. s. a energeia o. p. s., www.rk-centrum.cz

Zobrazit PDF

Jakou formou je služba poskytována:

Terénní

Lokalita Provozní doba / otevírací doba
ORP Chrudim
 • Po, Út, St, Čt, Pá - Dle individuální domluvy
 • So, Ne - Zavřeno
 • Rodina a děti
  • organizace rodinných konferencí
  • svolání rodinné či případové konference - Upřesnění: V případě, že se během přípravy rodinné konference nepodaří dostatečně rozšířit okruh osob okolo dítěte, je možné setkání využít jako případovou konferenci (s větším zapojením odborníků - na rozdíl od rodinné konference).
  • podpora pěstounů - Upřesnění: rodinnou konferenci mohou využít i pěstouni, např. jako podporu péče či k řešení kontaktů s biologickou rodinou
  • pomoc s přípravou dítěte na odchod z rodiny - Upřesnění: rodinnou konferenci lze využít k nastavení plánu, jak nejlépe odchod dítěte z rodiny vyřešit, včetně podpory kontaktů s vlastní rodinou
  • úprava styku s dítětem - Upřesnění: rodinnou konferenci lze využít k vytvoření dohody o další péči o děti v rozchodové situaci
  • pomoc dítěti při rozchodu (rozvodu) rodičů - Upřesnění: rodinnou konferenci lze využít k vytvoření dohody o další péči o děti v rozchodové situaci
  • podpora péče o dítě v domácím prostředí - Upřesnění: zapojení širší rodiny a okolí dítěte vede k podpoře a setrvání dítěte v domácím prostředí
 • Sociální vztahy
  • pomoc a podpora při hledání ztracených důležitých vztahů
  • pomoc při navazování a udržování funkčních rodinných, vrstevnických a společenských vztahů
  • pomoc při řešení konfliktních vztahů
 • Krizové situace
  • pomoc při řešení krizové situace - Upřesnění: zajištění péče o dítě např. v těchto situacích: vážné nebo dlouhodobé onemocnění v rodině, rodič se potýká se závislostí, úmrtí pečující osoby, rodič ve výkonu trestu odnětí svobody, ztráta bydlení, dítě ohrožené odchodem z rodiny
 • Výchova
  • pomoc s řešením výchovných problémů - Upřesnění: vytváření rodinného plánu řešení situace a zapojení dalších osob
  • předcházení rizikovému chování - Upřesnění: vytváření rodinného plánu jako prevence
 • Vzdělávání
  • vedení dítěte k plnění školních povinností (např. docházka,...) - Upřesnění: zapojení širší rodiny a dalších osob jako podpora dítěte při plnění školních povinností
 • Závislosti
  • práce s rodinou závislého - Upřesnění: naplánování dalšího postupu péče o dítě a sdílení informací
 • Zdraví
  • pomoc při péči o zdraví dítěte - Upřesnění: zapojení širší rodiny a dalších osob do péče o dítě (nemocné, hendikepované apod.).
Zdarma
Gabriela Pavlíková
pavlikova (zavináč) rk-centrum.cz
774 452 077
https://www.rk-centrum.cz/

Poslední aktualizace: 30.01.2024 13:06