Předškolka

Předškolka

Popis poskytované služby:

Projekt poskytuje vzdělání dětem, pro něž jsou běžné mateřské školky často nedostupné, navíc většinou pochází z nepodnětného prostředí, které je neumí připravit na vstup do běžného vzdělávacího systému. Služba umožňuje doprovázet děti a jejich rodiče ze sociálně vyloučených lokalit na jejich cestě za vzděláním. Prostřednictvím individuálního přístupu, kombinací jednotlivých aktivit, zapojením rodičů a dobrovolníků zprostředkováváme dětem ze sociálně vyloučených lokalit pozitivní zkušenost se vzděláním, pomáháme odstraňovat bariéry, rozvíjíme základní komunikační a sociální dovednosti tolik potřebné pro vstup do základní školy.

Pro koho je služba určena:

Projekt je zaměřen na práci s předškolními dětmi ze znevýhodněného prostředí, které žijí v sociálně vyloučených lokalitách na Chrudimsku.

Zobrazit PDF

Jakou formou je služba poskytována:

Ambulantní

Adresa Provozní doba / otevírací doba
Čankovice 116, Hrochův Týnec
 • Po, Út, St, Čt, Pá - 08:00 - 12:00
 • So, Ne - Zavřeno
Revoluční 539, 537 01 Chrudim
 • Po, Út, St, Čt, Pá - 08:00 - 12:00
 • So, Ne - Zavřeno
 • Výchova
  • předškolní příprava
  • zprostředkování psychologické pomoci pro děti se specifickými potřebami a vývojovými vadami
  • pomoc s řešením výchovných problémů
  • podpora rozvoje osobnosti
 • Vzdělávání
  • pomoc s přípravou na nástup do školy
  • pomoc při hledání vzdělávací instituce (např. školy, rekvalifikačního kurzu, semináře)
  • pomoc s domácí přípravou do školy
  • poskytnutí doprovodu do školy
  • pomoc s hledáním doučování
  • vedení dítěte k plnění školních povinností (např. docházka,...)
  • poskytnutní doučování
 • Bezpečí
  • zajištění bezpečného prostoru/prostředí
 • Doklady
  • pomoc se zajištěním dokladů o školní docházce
  • pomoc při vyplňování formulářů
 • Hygiena/sebeobsluha
  • pomoc při osvojení si základů osobní hygieny
  • pomoc při zajištění denní hygieny
  • pomoc při orientaci v čase, místě, v osobách
  • pomoc při nastavení režimu dne
  • pomoc při nácviku přivolání pomoci, prevence úrazů,…
 • Krizové situace
  • pomoc při řešení krizové situace
 • Rodina a děti
  • posilování rodičovských kompetencí (např. nabídka vzdělávacích seminářů, vidotrénink interakcí, návštěva domácnosti,…)
 • Sociální vztahy
  • pomoc při řešení konfliktních vztahů
  • pomoc při navazování a udržování funkčních rodinných, vrstevnických a společenských vztahů
  • nácvik sociálních dovedností
 • Strava
  • pomoc při dodržování zdravé výživy
  • nácvik pečení/vaření, sestavení jídelníčku
 • Volný čas
  • pomoc při orientaci v nabídce volnočasových aktivit
  • pomoc s dodržováním docházky a pravidel
  • pomoc při zajištění smysluplného trávení volného času
 • Zdraví
  • podpora zdravého životního stylu
Zdarma
Sophia Dvořáková
sophia (zavináč) sance.chrudim.cz
734 154 528

Poslední aktualizace: 10.01.2022 10:40