Podpora pro rodinu a dítě

Podpora pro rodinu a dítě

Popis poskytované služby:

Služba je zaměřena na podporu ohrožených rodin s dětmi, podporu těhotných žen v obtížné situaci.

Pro koho je služba určena:

Rodiny s dětmi a těhotné ženy z Pardubického kraje v obtížné životní situaci ,která ohrožuje dítě a kterou rodiče nejsou schopni vyřešit vlastními silami.

V čem je služba originální:

Individuální a respektující přístup ke klientům. Zařazení inovativních metod - interaktivní případové konference, rodinné konference. Poskytování terapeutických služeb spolupracujícím rodičům a dětem.

Zobrazit PDF

Jakou formou je služba poskytována:

Ambulantní

Adresa Provozní doba / otevírací doba
Městský park 274, Chrudim
 • Po - 09:00 - 11:00
 • Út, St, Čt, Pá - Dle individuální dohody
 • So, Ne - Zavřeno

Terénní

Lokalita Provozní doba / otevírací doba
ORP Chrudim
 • Po, Út, St, Čt, Pá - 08:00 - 17:00
 • So, Ne - Zavřeno
 • Bydlení
  • pomoc při hledání bytu, domu nebo dalšího typu bydlení/ubytování
  • pomoc při kontaktování vlastníka bytu, domu či ubytovny
  • pomoc při uzavření nájemní smlouvy (ubytovací)
  • pomoc při orientaci v právech a povinnostech vyplývajících z nájemní smlouvy (ubytovací)
 • Sociální vztahy
  • pomoc a podpora při hledání ztracených důležitých vztahů - Upřesnění: Navrhujeme uspořádání rodinných konferencí, účastníme se rodinných konferencí.
  • pomoc při řešení konfliktních vztahů - Upřesnění: Navrhujeme uspořádání rodinných konferencí, rodinných mediací, svoláváme případové konference.
  • pomoc při navazování a udržování funkčních rodinných, vrstevnických a společenských vztahů
 • Rodina a děti
  • posouzení rodičovských kompetencí
  • posilování rodičovských kompetencí (např. nabídka vzdělávacích seminářů, vidotrénink interakcí, návštěva domácnosti,…)
  • svolání rodinné či případové konference
  • organizace rodinných konferencí
  • podpora rodiny při ochraně dětí před domácím násilím a jeho dopady - Upřesnění: V případě výskytu domácího násilí poskytujeme základní poradenství, odkážeme na odborné služby, pomůžeme s organizací rodinné konference. Podpoříme při jednání s policií či soudy.
  • pomoc s přípravou dítěte na odchod z rodiny - Upřesnění: V případě, že dítě odchází z rodiny (náhradní rodina, ZDVOP, SVP...), pomůžeme s jeho přechodem.
  • dohled nad péčí o děti do 1 roku
  • podpora péče o dítě v domácím prostředí - Upřesnění: Podpoříme rodičovské kompetence tak, aby rodiče byli schopni zajišťovat adekvátní péči o dítě.
 • Bezpečí
  • poskytnutí základních informací o domácím násilí a dostupné pomoci - Upřesnění: Poskytneme poradenství, odkážeme na služby.
 • Doklady
  • pomoc při vyplňování formulářů
  • pomoc při zajištění osobních a dalších dokladů (např. občanský průkaz, cestovní pas, řidičský průkaz, karta zdravotní pojišťovny, rodný list, atd.)
 • Finance
  • pomoc při nácviku hospodaření s financemi (finanční gramotnost)
  • pomoc při orientaci v právech a povinnostech vyplývajících z finančních závazků (např. půjčky, nájmy, energie, odpady, mobilní operátoři, daně, pojištění, vyživovací povinnosti, internet, atd.)
  • pomoc při zprostředkování finančních darů (např. nadační fondy, sponzorské dary,…) - Upřesnění: Spolupracujícím rodinám s dětmi v případě odůvodněné potřeby pomůžeme s podáním žádosti o poskytnutí finančního či věcného daru.
  • pomoc při finančním plánování (např. sestavení rodinného a osobního rozpočtu,…)
 • Hygiena/sebeobsluha
  • pomoc při nastavení režimu dne - Upřesnění: V rámci podpory rodičovských kompetencí - režim dne odpovídající věku dítěte.
  • pomoc při osvojení si základů osobní hygieny - Upřesnění: Podpoříme rodiče ve správné péči o dítě.
 • Krizové situace
  • předání kontaktů na příslušné organizace (telefon na krizové linky,…)
  • pomoc při řešení krizové situace
 • Péče o dospělého
  • podpora rozvoje osobnosti - Upřesnění: Rozvoj rodičovských dovedností ( základní péče, vztahová vazba, bezpečí a rozvoj dítěte).
 • Právo
  • pomoc při podání návrhů k soudu
  • pomoc při komunikaci s Policií, soudy,… - Upřesnění: Doprovodíme rodiče na Policii, k soudu, pomůžeme s korespondencí.
  • pomoc při uplatňování občanských práv - Upřesnění: Podpoříme rodiče a děti při uplatňování jejich práv, zejm. práva na rodinný život, práva pečovat o dítě, práva na kontakt s dítětem resp. dítěte s rodičem a příbuznými.
 • Sociální dávky
  • pomoc s přípravou podkladů a žádostí o sociální dávky
  • poskytnutí doprovodu na úřady
  • poradenství v systému sociálních dávek (kdo má na co nárok a za jakých podmínek) - Upřesnění: Poskytujeme sociální poradenství.
 • Výchova
  • pomoc s řešením výchovných problémů
  • poradenství pro rodiny v náročných výchovných situacích
 • Vzdělávání
  • pomoc při hledání vzdělávací instituce (např. školy, rekvalifikačního kurzu, semináře)
  • vedení dítěte k plnění školních povinností (např. docházka,...) - Upřesnění: Podporujeme rodiče a dítě v plnění školních povinností, pomůžeme v komunikaci se školou, při řešení obtíží týkajících se školy.
 • Zdraví
  • pomoc při péči o zdraví dítěte - Upřesnění: Podpoříme rodiče v péči o zdraví dítěte, doprovodíme k lékaři.
  • zprostředkování psychologické pomoci
  • zprostředkování psychiatrické pomoci
  • psychologická pomoc (např. pro děti s ADHD,...) - Upřesnění: Spolupracujícím rodičům a dětem poskytujeme terapeutické služby.
 • Volný čas
  • pomoc při orientaci v nabídce volnočasových aktivit - Upřesnění: Poskytneme informace o volnočasových aktivitách pro děti, pomůžeme s přihláškami.
 • Zaměstnání (práce)
  • pomoc při hledání zaměstnání - Upřesnění: V rámci poskytování sociálně aktivizační služby rodinám s dětmi podpoříme rodiče při hledání zaměstnání, orientaci v nabídkách, doprovodíme na Úřad práce či k zaměstnavateli.
Zdarma
Jana Ženíšková
podpora (zavináč) amalthea.cz
777 230 273 Veronika Němcová
https://www.amalthea.cz/podpora-pro-rodinu-a-dite/

Poslední aktualizace: 30.01.2024 13:05