Kontaktní a poradenské centrum Pardubice

Kontaktní a poradenské centrum Pardubice

Popis poskytované služby:

KPC Pardubice je nízkoprahové zařízení poskytující sociální a adiktologické služby uživatelům drog a jejich blízkým osobám. Služby jsou poskytovány odborně, v souladu s individuálními potřebami klientů. Cílem je umožnit klientům centra vést a rozvíjet běžný způsob života. Ve vztahu k široké veřejnosti je nejdůležitější hodnotou ochrana veřejného zdraví.

Pro koho je služba určena:

Uživatelé drog; osoby blízké uživatelům drog (partneři, rodinní příslušníci, přátelé aj.).

V čem je služba originální:

Organizace je jediným poskytovatelem služeb pro uživatele drog a jejich blízké na území Pardubického kraje.

Zobrazit PDF

Jakou formou je služba poskytována:

Ambulantní

Adresa Provozní doba / otevírací doba
Češkova 2701, 530 02 Pardubice
 • Po, Út, St, Čt, Pá - 09:00 - 17:00
 • So, Ne - Zavřeno
 • Bydlení
  • pomoc při hledání bytu, domu nebo dalšího typu bydlení/ubytování
  • pomoc při kontaktování vlastníka bytu, domu či ubytovny
  • pomoc při orientaci v právech a povinnostech vyplývajících z nájemní smlouvy (ubytovací)
 • Doklady
  • pomoc při vyplňování formulářů
  • pomoc při zajištění osobních a dalších dokladů (např. občanský průkaz, cestovní pas, řidičský průkaz, karta zdravotní pojišťovny, rodný list, atd.)
  • pomoc se zajištěním dokladů o školní docházce
 • Finance
  • pomoc při vytvoření přehledu dluhů
  • pomoc při komunikaci s věřiteli
  • pomoc při tvorbě splátkového kalendáře
  • pomoc s komunikací s exekutory
  • pomoc při nácviku hospodaření s financemi (finanční gramotnost)
  • pomoc při orientaci v právech a povinnostech vyplývajících z finančních závazků (např. půjčky, nájmy, energie, odpady, mobilní operátoři, daně, pojištění, vyživovací povinnosti, internet, atd.)
  • pomoc při finančním plánování (např. sestavení rodinného a osobního rozpočtu,…)
 • Hygiena/sebeobsluha
  • možnost se vysprchovat, umýt
 • Krizové situace
  • pomoc při řešení krizové situace
  • předání kontaktů na příslušné organizace (telefon na krizové linky,…)
 • Nocleh
  • pomoc při hledání noclehárny
  • pomoc s kontaktováním provozovatele noclehárny
  • pomoc při orientaci v právech a povinnostech vyplývajících z využití noclehárny
 • Právo
  • pomoc při orientaci v požadavcích soudů
  • pomoc při uplatňování občanských práv
  • pomoc při komunikaci s Policií, soudy,…
 • Sociální dávky
  • poradenství v systému sociálních dávek (kdo má na co nárok a za jakých podmínek)
  • pomoc s přípravou podkladů a žádostí o sociální dávky
  • poskytnutí doprovodu na úřady
 • Sociální vztahy
  • pomoc a podpora při hledání ztracených důležitých vztahů
  • pomoc při řešení konfliktních vztahů
  • pomoc při navazování a udržování funkčních rodinných, vrstevnických a společenských vztahů
  • nácvik sociálních dovedností
 • Zaměstnání (práce)
  • pomoc při hledání zaměstnání
  • pomoc s kontaktováním zaměstnavatele
  • pomoc s přípravou na pracovní pohovor
  • pomoc s uzavřením pracovní smlouvy
  • pomoc s vyhledáním vhodného typu pracovní pozice
  • pomoc s vytvořením pracovní smlouvy
  • pomoc při orientaci v právech a povinnostech vyplývajících z pracovní smlouvy
  • pomoc při orientaci v pracovně právních vztazích
  • pomoc s evidencí na Úřadu práce
  • doprovod na Úřad práce (účast při konzultaci,…)
  • nácvik pracovních dovedností
  • pomoc při tvorbě životopisu a motivačního dopisu
 • Závislosti
  • zprostředkování testování na infekční choroby
  • prevence užívání návykových látek a závislostního chování
  • Zprostředkování kontaktů pro léčbu závislostí
  • výměna pomůcek potřebných pro aplikaci drog
 • Zdraví
  • prevence infekčních onemocnění
  • doprovody k lékaři
  • podpora zdravého životního stylu
  • zprostředkování psychologické pomoci pro osoby se specifickými potřebami a vývojovými vadami
  • zprostředkování psychologické pomoci
  • zprostředkování psychiatrické pomoci
Zdarma
Mgr. Miroslava Kaplanová
kaplanova (zavináč) laxus.cz
734 316 539
https://www.laxus.cz/kpc-pardubice/
Laxus z. ú.
Webová stránka:
http://www.laxus.cz

Poslední aktualizace: 02.02.2024 09:10