Adiktologické centrum poradenství a terapie Pardubice – odborné sociální poradenství

Adiktologické centrum poradenství a terapie Pardubice – odborné sociální poradenství

Popis poskytované služby:

Centrum poskytuje sociální a adiktologické služby lidem ohroženým důsledky užívání nelegálních drog, alkoholu, patologického hráčství a jejich blízkým. Pracujeme s klienty, kteří uvažují o změně životního stylu, rozhodují se pro abstinenci. Cílem je jejich zařazení do běžného života. Služby jsou poskytovány v Pardubicích.

Pro koho je služba určena:

Služby jsou určeny uživatelům nelegálních drog a alkoholu, gamblerům a jejich blízkým. Organizace pracuje také se specifickými skupinami klientů: - mladí uživatelé drog ve fázi experimentu - klienti po návratu z výkonu trestu - klienti v rámci ochranné léčby - těhotné a matky – uživatelky návykových látek - klienti s duální diagnózou.

V čem je služba originální:

Organizace je jediným poskytovatelem služeb pro uživatele drog a jejich blízké na území Pardubického kraje.

Zobrazit PDF

Jakou formou je služba poskytována:

Ambulantní

Adresa Provozní doba / otevírací doba
Jana Palacha 1552, 530 02 Pardubice
 • Po, Út, St, Čt - 09:00 - 16:00
 • - 09:00 - 14:00
 • So, Ne - Zavřeno
 • Bydlení
  • pomoc při hledání bytu, domu nebo dalšího typu bydlení/ubytování
  • pomoc při kontaktování vlastníka bytu, domu či ubytovny
  • pomoc při orientaci v právech a povinnostech vyplývajících z nájemní smlouvy (ubytovací)
  • pomoc při plnění závazků spojených s bydlením
  • pomoc při podání žádosti o městský byt
  • pomoc při uzavření nájemní smlouvy (ubytovací)
  • pomoc při vyúčtování služeb za užívání bytu (domu, ubytovny)
  • pomoc s ochranou práv nájemníka či ubytovaného
  • pomoc s ukončením nájemní nebo ubytovací smlouvy
 • Doklady
  • pomoc při vyplňování formulářů
  • pomoc při zajištění osobních a dalších dokladů (např. občanský průkaz, cestovní pas, řidičský průkaz, karta zdravotní pojišťovny, rodný list, atd.)
 • Finance
  • pomoc při finančním plánování (např. sestavení rodinného a osobního rozpočtu,…)
  • pomoc při komunikaci s věřiteli
  • pomoc při nácviku hospodaření s financemi (finanční gramotnost)
  • pomoc při nakládání s majetkem (osobní, zapůjčený,…)
  • pomoc při orientaci v právech a povinnostech vyplývajících z finančních závazků (např. půjčky, nájmy, energie, odpady, mobilní operátoři, daně, pojištění, vyživovací povinnosti, internet, atd.)
  • pomoc při provádění finančních operací
  • pomoc při vytvoření přehledu dluhů
  • pomoc s komunikací s exekutory
 • Krizové situace
  • péče o oběti domácího násilí
  • podpora při vyrovnávání se s důsledky traumatizujících událostí (ztráta v rodině, zaměstnání,…)
  • pomoc při řešení krizové situace
  • předání kontaktů na příslušné organizace (telefon na krizové linky,…)
 • Právo
  • pomoc při komunikaci s Policií, soudy,…
  • pomoc při orientaci v požadavcích soudů
  • pomoc při podání návrhů k soudu
  • pomoc při uplatňování občanských práv
 • Sociální dávky
  • pomoc s dodržováním pravidel pro výplatu sociálních dávek
  • pomoc s přípravou podkladů a žádostí o sociální dávky
  • poradenství v systému sociálních dávek (kdo má na co nárok a za jakých podmínek) - Upřesnění: nárokové, nenárokové
  • poskytnutí doprovodu na úřady
 • Sociální vztahy
  • pomoc a podpora při hledání ztracených důležitých vztahů
  • pomoc při navazování a udržování funkčních rodinných, vrstevnických a společenských vztahů
  • pomoc při řešení konfliktních vztahů
 • Volný čas
  • pomoc při orientaci v nabídce volnočasových aktivit
 • Zaměstnání (práce)
  • doprovod na Úřad práce (účast při konzultaci,…)
  • pomoc při hledání zaměstnání
  • pomoc při orientaci v pracovně právních vztazích
  • pomoc při orientaci v právech a povinnostech vyplývajících z pracovní smlouvy
  • pomoc při řešení pracovních sporů (např. kontakt na bezplatného právníka,…)
  • pomoc při sladění pracovního života a rodiny
  • pomoc při tvorbě životopisu a motivačního dopisu
  • pomoc při udržení se na trhu práce
  • pomoc při ukončení pracovního poměru
  • pomoc s evidencí na Úřadu práce
  • pomoc s kontaktováním zaměstnavatele
  • pomoc s přípravou na pracovní pohovor
  • pomoc s uzavřením pracovní smlouvy
  • pomoc s vyhledáním vhodného typu pracovní pozice
  • pomoc s vytvořením pracovní smlouvy
 • Závislosti
  • Zprostředkování kontaktů pro léčbu závislostí
  • zprostředkování testování na infekční choroby
  • práce s rodinou závislého
  • testování na přítomnost návykových látek v těle
  • léčba závislostí
 • Zdraví
  • pomoc při zajištění základní zdravotní péče
  • prevence infekčních onemocnění
  • prevence psychosomatických chorob
  • zprostředkování psychologické pomoci
  • zprostředkování psychiatrické pomoci
 • Nocleh
  • pomoc při hledání noclehárny
Zdarma
Mgr. Kateřina Kábelová
kabelova (zavináč) laxus.cz
734 316 540
https://www.laxus.cz/adicentrum-pardubice/
Laxus z. ú.
Webová stránka:
http://www.laxus.cz

Poslední aktualizace: 07.02.2024 12:47