Centrum náhradní rodinné péče

Centrum náhradní rodinné péče

Popis poskytované služby:

Poskytované služby se zaměřují na pomoc a podporu dětem, které nemohou vyrůstat u svých rodičů, zvládnout tuto těžkou situaci a rovněž podporujeme náhradní rodiče v péči o děti. Součástí jsou i terapeutické služby pro děti a jejich rodiny.

Pro koho je služba určena:

Děti v pěstounské péči, pěstouni, adoptivní rodiče, zájemci o všechny typy náhradní rodinné péče o ohrožené děti, kteří potřebují pomoc.

V čem je služba originální:

Služby jsou poskytovány formou terénní i ambulantní – v domácnostech klientů nebo v prostorách organizace Amalthea z.s. Pro děti vyrůstající v náhradních rodinách jsou realizovány víkendové pobyty. Pro náhradní rodiče jsou v rámci organizace pořádány kromě seminářů a přednášek, i vícedenní vzdělávací pobyty s programem pro děti. Dále jsou poskytovány terapeutické služby.

Zobrazit PDF

Jakou formou je služba poskytována:

Ambulantní

Adresa Provozní doba / otevírací doba
Poděbradova 256, 537 01 Chrudim
 • Po, Út, St, Čt, Pá - 08:00 - 18:00
 • So, Ne - Zavřeno

Terénní

Lokalita Provozní doba / otevírací doba
ORP Chrudim
 • Po, Út, St - Dle individuální dohody a potřeb uživatelů
 • Čt, Pá - Dle individuální dohody a potřeb uživatelů
 • So, Ne - Zavřeno
 • Péče o dospělého
  • pomoc a podpora pečujícím osobám - Upřesnění: Podpora pěstounů a osvojitelů.
 • Rodina a děti
  • posilování rodičovských kompetencí (např. nabídka vzdělávacích seminářů, vidotrénink interakcí, návštěva domácnosti,…) - Upřesnění: pěstounů a adoptivních rodičů.
  • podpora pěstounů
  • poskytnutí poradenství v oblasti náhradní rodinné péče
  • svolání rodinné či případové konference
  • organizace rodinných konferencí
  • uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče
  • pomoc s přípravou dítěte na odchod z rodiny
  • úprava styku s dítětem
  • zajištění asistovaných kontaktů (kontakt dítěte s blízkou osobou za pomoci odborníka)
  • podpora péče o dítě v domácím prostředí
  • zajištění náhradní rodinné péče - Upřesnění: Poskytování informací o pěstounské péči, vyhledávání zájemců, osvětové aktivity.
 • Doklady
  • pomoc při vyplňování formulářů - Upřesnění: V rámci poskytování podpory pěstounům a adoptivním rodičům.
 • Finance
  • pomoc při orientaci v právech a povinnostech vyplývajících z finančních závazků (např. půjčky, nájmy, energie, odpady, mobilní operátoři, daně, pojištění, vyživovací povinnosti, internet, atd.) - Upřesnění: V rámci poskytování podpory pěstounům a adoptivním rodičům.
  • pomoc při nácviku hospodaření s financemi (finanční gramotnost) - Upřesnění: V rámci poskytování podpory pěstounům a adoptivním rodičům.
  • pomoc při finančním plánování (např. sestavení rodinného a osobního rozpočtu,…) - Upřesnění: V rámci poskytování podpory pěstounům a adoptivním rodičům.
 • Hygiena/sebeobsluha
  • pomoc při nastavení režimu dne - Upřesnění: Pro děti žijící v náhradní rodině.
 • Krizové situace
  • předání kontaktů na příslušné organizace (telefon na krizové linky,…)
  • pomoc při řešení krizové situace
 • Sociální dávky
  • poradenství v systému sociálních dávek (kdo má na co nárok a za jakých podmínek) - Upřesnění: Pro pěstouny a adoptivní rodiče.
  • pomoc s přípravou podkladů a žádostí o sociální dávky - Upřesnění: Pro pěstouny a adoptivní rodiče.
  • poskytnutí doprovodu na úřady - Upřesnění: Pro pěstouny a adoptivní rodiče.
 • Sociální vztahy
  • pomoc a podpora při hledání ztracených důležitých vztahů - Upřesnění: podnět k uspořádání rodinné konference.
  • pomoc při navazování a udržování funkčních rodinných, vrstevnických a společenských vztahů
  • pomoc při řešení konfliktních vztahů
 • Volný čas
  • pomoc při orientaci v nabídce volnočasových aktivit - Upřesnění: Pro děti žijící v náhradní rodině.
  • pomoc při zajištění smysluplného trávení volného času - Upřesnění: Pro děti žijící v náhradní rodině.
  • pomoc s dodržováním docházky a pravidel
 • Výchova
  • poradenství pro rodiny v období puberty
  • zprostředkování psychologické pomoci pro děti se specifickými potřebami a vývojovými vadami
  • poradenství pro rodiny v náročných výchovných situacích
  • sexuální osvěta (a další témata,…)
  • předcházení rizikovému chování
  • pomoc s řešením výchovných problémů
  • podpora rozvoje osobnosti
 • Vzdělávání
  • nabídka vzdělávacích seminářů - Upřesnění: Organizování vzdělávacích akcí pro pěstouny a adoptivní rodiče.
  • pomoc při hledání vzdělávací instituce (např. školy, rekvalifikačního kurzu, semináře)
  • pomoc s hledáním doučování
 • Zdraví
  • zprostředkování psychologické pomoci
  • psychologická pomoc (např. pro děti s ADHD,...)
  • zprostředkování psychologické pomoci pro osoby se specifickými potřebami a vývojovými vadami
 • Právo
  • pomoc při orientaci v požadavcích soudů
  • pomoc při podání návrhů k soudu
Zdarma
Mgr. Kateřina Martincová
pestouni (zavináč) amalthea.cz
773 952 820
https://www.amalthea.cz/centrum-nahradni-rodinne-pece/

Poslední aktualizace: 30.01.2024 13:05