Mediace

Mediace

Popis poskytované služby:

Mediace je mimosoudní řešení náročných situací, se kterými strany neumí samy pohnout a nestranná osoba v podobě mediátora zajistí, aby si navzájem řekly, co je pro ně důležité, aby pracovaly na komunikaci a pokusily se nalézt společně řešení. Cílem mediace je dohoda, která je pro všechny strany férová a přijatelná. K dosažení dohody obvykle stačí dvě až tři setkání. Celý proces je mnohem levnější a efektivnější než soudní bitvy. Pokud klienti chtějí, je možné připravit Mediační dohodu, která se po potvrzení soudem stává právně vymahatelným dokumentem.

Pro koho je služba určena:

Lidé rozvádějící se, rozcházející se, lidé v jakémkoliv konfliktu.

V čem je služba originální:

Při mediaci je stranám maximálně nasloucháno, bez toho, aby byly posuzovány. Oběma stranám je poskytnutý dostatečný prostor, aby mohly říci, co potřebují a co je pro ně důležité. Mediátor je vázaný mlčenlivostí, tedy nemůže žádné informace z mediace poskytovat dalším osobám. Proto je toto prostředí pro strany zcela bezpečné.

Zobrazit PDF

Jakou formou je služba poskytována:

Ambulantní

Adresa Provozní doba / otevírací doba
Topol 31. 53701 Chrudim
 • Po, Út, St, Čt, Pá, So, Ne - Otevřeno 24h

Terénní

Lokalita Provozní doba / otevírací doba
ORP Chrudim
 • Po, Út, St, Čt, Pá - 09:00 - 17:00
 • So, Ne - Zavřeno
 • Rodina a děti
  • pomoc dítěti při rozchodu (rozvodu) rodičů - Upřesnění: Pohovor s dítětem, dítě zapojené do mediace. Cílem je zjištění potřeb a přání dítěte.
  • pomoc při sestavení návrhu na úpravu výživného pro nezletilé dítě - Upřesnění: Hledání dohody stran ohledně výše výživného a dalších nákladů spojených s výchovou a péčí o dítě.
  • pomoc při sestavování návrhu úpravy péče o nezletilé dítě - Upřesnění: Hledání co nejlepšího modelu úpravy péče o dítě tak, aby vyhovoval všem (dítěti i rodičům) a všichni se v něm, pokud možno, cítili dobře.
 • Sociální vztahy
  • pomoc a podpora při hledání ztracených důležitých vztahů - Upřesnění: Hledání možností vzájemné komunikace a sblížení se při ztrátě vztahu.
  • pomoc při řešení konfliktních vztahů - Upřesnění: Hledání možnosti vzájemné komunikace pro to, aby byly strany schopny dohodnout se alespoň na základních věcech, zejména týkajících se výchovy dětí.
  • pomoc při navazování a udržování funkčních rodinných, vrstevnických a společenských vztahů - Upřesnění: Nastavení vzájemné komunikace, řešení náročných situací spolených s navazováním vztahů, zjišťování přání a potřeb.
Dita Bořilová
mediace (zavináč) ditaborilova.cz
604 712 168
https://ditaborilova.cz/

Poslední aktualizace: 13.11.2023 12:38