Doprovázení pěstounských rodin

Doprovázení pěstounských rodin

Popis poskytované služby:

- práce se zájemci o provázení PP před sepsání dohody o výkonu PP - provázení dětí (společná hra, společné povídání nad problémy, které řeší, seberozvojové techniky, podpora identity apod.) - provázení pěstounů (návštěvy v rodině, sdílení starostí a radostí, kontulzace k výchově dětí, škole, dávkám, soudu, vzdělávací plán apod.) - podpora kontaktu s biologickými rodiči a sourozenci (případně dalšími příbuznými) - respitní pobyty pro děti - vzdělávací akce pro pěstouny, sdílení zkušeností, - emailové a telefonické poradenství, maximální kapacita není určena - osobní poradenství v kanceláři Svitavy na základě individuální dohody - osvětová práce v oblasti náhradní rodinné péče

Pro koho je služba určena:

pěstounské rodiny, zájemci o adopci, pěstounskou nebo hostitelskou péči, děti z dětských domovů

V čem je služba originální:

V oblasti Chrudimska zajišťuje naše služby klíčová pracovnice Mgr. Bára Minaříková Doubková, která působí také jako terapeut pro děti z NRP a pro klienty azylového domu, kteří se ocitli ve složité životní situaci. Bára má plnou podporu naší organizace a využívá také své nabyté znalosti z výcviku attachmentu.

Zobrazit PDF

Jakou formou je služba poskytována:

Terénní

Lokalita Provozní doba / otevírací doba
CHRUDIM a spádové obce
 • Po, Út, St, Čt, Pá - po předchozí telefonické domluvě
 • So, Ne - Zavřeno

Ambulantní

Adresa Provozní doba / otevírací doba
náměstí Míru 108/28, Svitavy 568 02
 • Po, St, Čt - 08:00 - 17:00
 • Út, Pá - 08:00 - 14:00
 • So, Ne - Zavřeno
 • Rodina a děti
  • podpora pěstounů - Upřesnění: Provázení pěstounskou péčí
  • pomoc s přípravou dítěte na odchod z rodiny
  • poskytnutí poradenství v oblasti náhradní rodinné péče - Upřesnění: emailové a telefonické poradenství, maximální kapacita není určena osobní poradenství v kanceláři Svitavy na základě individuální dohody
  • posilování rodičovských kompetencí (např. nabídka vzdělávacích seminářů, vidotrénink interakcí, návštěva domácnosti,…) - Upřesnění: semináře a kluby pro pěstouny vzdělávací víkendy pro pěstouny pobyty pro pěstounské rodiny se vzděláváním svépomocně vzdělávací pobyty pro pěstounky a pěstouny osvětové akce NRP a hostitelství vzdělávací akce na zakázku
  • pomoc dítěti při rozchodu (rozvodu) rodičů - Upřesnění: Poskytujeme pomoc a poradenství dětem do 18 let, které to potřebují, a které se na nás obrátí. Naše služby a akce pak jsou určeny primárně pro děti vyrůstající v PP a jejich pěstouny, příp. poručníky.
  • zajištění asistovaných kontaktů (kontakt dítěte s blízkou osobou za pomoci odborníka)
  • organizace rodinných konferencí
  • podpora rodiny při ochraně dětí před domácím násilím a jeho dopady
  • uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče - Upřesnění: Cíl: Provázet dítě celým procesem pěstounské péče (přemístění do pěstounské rodiny, zvykání v novém, podpora řešení problémů a přání, kontakt s rodiči a sourozenci, ukončení PP). Provázet pěstouny celým procesem pěstounské péče a podporovat je v jejich péči o děti (přemístění dítěte a jeho adaptace, konzultace k výchově, kontakt s rodiči a sourozenci dítěte, vzdělávací plán apod.) Aktivně napomáhat tomu, aby byli stabilní a měli dostatek energie pro vytváření stabilního a láskyplného prostředí pro děti.
  • pomoc při sestavování návrhu úpravy péče o nezletilé dítě
  • zprostředkování asistovaného kontaktu
 • Vzdělávání
  • nabídka vzdělávacích seminářů - Upřesnění: semináře a kluby pro pěstouny vzdělávací víkendy pro pěstouny pobyty pro pěstounské rodiny se vzděláváním svépomocně vzdělávací pobyty pro pěstounky a pěstouny osvětové akce NRP a hostitelství vzdělávací akce na zakázku
Zdarma
Mgr. Lenka Patočková
lenka (zavináč) detipatridomu.cz
608 491 059
https://www.detipatridomu.cz/pro-klienty/

Poslední aktualizace: 25.01.2022 12:31