Domov se zvláštním režimem

Domov se zvláštním režimem

Popis poskytované služby:

Domov se zvláštním režimem (DZR) je celoroční pobytová sociální služba komunitního typu. Služba je poskytována ve třech střediscích s různou mírou podpory. DZR Domky Předhradí pro klienty se závažnými projevy nemoci, somatickými komplikacemi, s vysokou mírou podpory (24h). Cílem služby je udržet zdravotní stav a tělesnou kondici klienta, udržet a zlepšovat jeho sebe-péči. DZR Penzion poskytuje službu s nižší či střední mírou podpory (10 hodin). Žadatel při vstupu do služby zvládá základní sebeobsluhu, má perspektivu přechodu do služby s nižší mírou podpory. Služba motivuje klienta k posunu do návazné služby, snižuje míru závislosti na poskytované službě. DZR Tyršova Skuteč nabízí dva typy služby: 1) střední míru podpory (12 hodin) - žadatel zvládá základní sebeobsluhu, potřebuje podporu pro zvládání samostatného bydlení. 2) vyšší míru podpory (24 hodin) - žadatel zvládá částečně základní sebeobsluhu. Pomáháme klientovi nalézt jeho silné stránky, rozvinout či udržet je. Klient se ve službě učí spolurozhodovat o plánování aktivit běžného dne, posilovat odpovědnost za sebe sama a své zdraví. Podporujeme klienta v udržení a zlepšení péče o sebe a svoji domácnost. Součástí poskytovaných služeb je i komunitní centrum Taksis... ve Skutči pro toho, kdo chce naplnit svůj volný čas, realizovat své nápady nebo se zapojit do činností a aktivit, které ho zaujmou.

Pro koho je služba určena:

Služba je určena dospělým lidem od 18 let věku s chronickým duševním onemocněním z okruhu psychotických a afektivních poruch se stabilizovaným psychickým stavem, kteří v důsledku své nemoci mají sníženou soběstačnost. Jejich nepříznivou sociální situaci není možné vyřešit prostřednictvím rodinných příslušníků či ambulantních a terénních sociálních služeb. Věk pro vstup do služby do 65 let. Služba je přednostně poskytována zájemcům s trvalým pobytem v Pardubickém kraji.

V čem je služba originální:

Transformovaná sociální služba komunitního typu pro lidi s vážným duševním onemocněním zaměřená na zotavení.

Zobrazit PDF

Jakou formou je služba poskytována:

Pobytová

Adresa Provozní doba / otevírací doba
Tyršova 389, 539 73 Skuteč
 • Po, Út, St, Čt, Pá - 07:00 - 15:00
 • So, Ne - Zavřeno

32

 • Bydlení
  • poskytnutí bydlení
 • Právo
  • pomoc při uplatňování občanských práv
 • Finance
  • pomoc při nácviku hospodaření s financemi (finanční gramotnost)
  • pomoc při finančním plánování (např. sestavení rodinného a osobního rozpočtu,…)
 • Hygiena/sebeobsluha
  • pomoc při zajištění denní hygieny
  • pomoc při péči o vlastní osobu (např. oblékání, obouvání, úpravy zevnějšku, volba vhodného oblečení,…)
 • Sociální vztahy
  • pomoc a podpora při hledání ztracených důležitých vztahů
  • pomoc při navazování a udržování funkčních rodinných, vrstevnických a společenských vztahů
 • Strava
  • pomoc při přípravě stravy
  • poskytnutí celodenní stravy
 • Volný čas
  • pomoc při zajištění smysluplného trávení volného času
 • Zaměstnání (práce)
  • pomoc při hledání zaměstnání
 • Zdraví
  • pomoc při zajištění základní zdravotní péče
  • podpora zdravého životního stylu
  • poskytnutí ošetřovatelské péče
  • zprostředkování psychiatrické pomoci
 • Domácnost
  • pomoc při zajištění péče o domácnost
Bc. Ivana Novotná
iva.novotna (zavináč) domovnaceste.cz
702 018 271
https://domovnaceste.cz/domov-se-zvlastnim-rezimem/

Poslední aktualizace: 06.12.2022 14:53