Domov se zvláštním režimem

Domov se zvláštním režimem

Popis poskytované služby:

Domov se zvláštním režimem (DZR) je celoroční pobytová sociální služba, která zohledňuje potřeby osob cílové skupiny. DZR Hrad – je určen pro klienty se závažnými projevy nemoci, případně i se somatickými komplikacemi, s vysokou mírou podpory. Cílem služby je udržet zdravotní stav a tělesnou kondici klienta, udržet a zlepšovat jeho sebe-péči. Klienta podporujeme ve využívání nabízené aktivizační činnosti, zapojujeme do péče o domácnost. Pomáháme nalézt a upevnit rodinné vazby. DZR Tyršova – Žadatel vyžaduje vyšší míru zdravotní a ošetřovatelské péče. Může být imobilní. Jeho perspektiva k přechodu do služby s nižší mírou podpory je nízká či žádná. Cílem služby je udržet a zlepšovat péči klienta o sebe a svoji domácnost. Klient se ve službě učí spolurozhodovat o plánování aktivit běžného dne, posilovat odpovědnost za sebe sama a své zdraví. Posilujeme klienta v dovednosti umět vyjádřit svůj názor a respektovat názor druhých, spolupracovat s nimi. Klient se učí zacházet se svým volným časem. DZR Penzion – Žadatel při vstupu do služby zvládá základní sebeobsluhu, má perspektivu přechodu do např. chráněného bydlení. Aktuálně nezvládá samostatné bydlení, chybí mu smysl života. Cílem služby je motivovat klienta k posunu do návazné služby s nižší mírou podpory, snižovat míru závislosti na poskytované službě. Podporujeme klienta v probuzení zájmu o činnosti, aktivity. Klient se učí zacházet se svou nemocí tak, aby rozeznával zhoršení zdravotního stavu a uměl si říci o pomoc.

Pro koho je služba určena:

Služba je určena dospělým lidem od 18 let věku s chronickým duševním onemocněním z okruhu psychotických a afektivních poruch se stabilizovaným psychickým stavem, kteří v důsledku své nemoci mají sníženou soběstačnost. Jejich nepříznivou sociální situaci není možné vyřešit prostřednictvím rodinných příslušníků či ambulantních a terénních sociálních služeb. Věk pro vstup do služby do 65 let. Služba je přednostně poskytována zájemcům s trvalým pobytem v Pardubickém kraji.

V čem je služba originální:

Služba prošla úplnou transformací a je poskytována v podmínkách blízkých běžnému životu.

Zobrazit PDF

Jakou formou je služba poskytována:

Pobytová

Adresa Provozní doba / otevírací doba
Tyršova 389, 539 73 Skuteč
 • Po, Út, St, Čt, Pá - 07:00 - 15:00
 • So, Ne - Zavřeno

32

 • Bydlení
  • poskytnutí chráněného bydlení
  • pomoc s vybavením bytu (domu, ubytovny,...)
 • Oblečení
  • pomoc s výběrem vhodného oblečení na společenské akce,…
  • nácvik péče o oblečení
 • Právo
  • pomoc při uplatňování občanských práv
Bc. Ivana Novotná
iva.novotna (zavináč) domovnaceste.cz
702 018 271
https://domovnaceste.cz/domov-se-zvlastnim-rezimem/

Poslední aktualizace: 20.01.2022 12:06