Raná péče pro rodiny s dětmi s poruchami autistického spektra, komunikace a sociální interakce

Raná péče pro rodiny s dětmi s poruchami autistického spektra, komunikace a sociální interakce

Popis poskytované služby:

Posláním sociální služby Raná péče pro rodiny s dětmi s poruchami autistického spektra, poruchami komunikace a sociální interakce je zajištění včasné, komplexní a intenzivní podpory a pomoci rodině a dalším pečujícím osobám. Aktivizací a poskytováním odborných služeb dojde ke zkvalitnění života rodiny a jejího začleňování do přirozeného sociálního prostředí.

Pro koho je služba určena:

Rodiny s jedním nebo více dětmi ve věku od 1 do 7 let s poruchami komunikace a sociální interakce, zejména s diagnostikovanými poruchami autistického spektra nebo s podezřením na poruchu autistického spektra ve fázi diagnostiky, které mají bydliště na území Pardubického kraje.

V čem je služba originální:

Specializované a odborné poskytování služby rodinám dětí s poruchami autistického spektra (jediná takto specializovaná Raná péče v Pardubickém kraji).

Zobrazit PDF

Jakou formou je služba poskytována:

Ambulantní

Adresa Provozní doba / otevírací doba
Náměstí Republiky 2686, 532 27 Pardubice
 • Po, St, Čt, Pá - dle individuální domluvy se sociálním pracovníkem
 • Út - dle individuální domluvy se sociálním pracovníkem
 • So, Ne - Zavřeno

Terénní

Lokalita Provozní doba / otevírací doba
ORP Chrudim
 • Po, Út, St, Čt, Pá - 7:30 - 16:00; v jiný čas dle individuální domluvy
 • So, Ne - Zavřeno
 • Bydlení
  • pomoc při plnění závazků spojených s bydlením
 • Doklady
  • pomoc při vyplňování formulářů
  • pomoc při zajištění osobních a dalších dokladů (např. občanský průkaz, cestovní pas, řidičský průkaz, karta zdravotní pojišťovny, rodný list, atd.)
 • Domácnost
  • pomoc se zajištěním vybavení domácnosti
  • pomoc při zajištění péče o domácnost
 • Finance
  • pomoc při orientaci v právech a povinnostech vyplývajících z finančních závazků (např. půjčky, nájmy, energie, odpady, mobilní operátoři, daně, pojištění, vyživovací povinnosti, internet, atd.)
  • pomoc při zprostředkování finančních darů (např. nadační fondy, sponzorské dary,…)
  • pomoc při finančním plánování (např. sestavení rodinného a osobního rozpočtu,…)
 • Krizové situace
  • pomoc při řešení krizové situace
 • Péče o dospělého
  • pomoc a podpora pečujícím osobám
 • Právo
  • pomoc při uplatňování občanských práv
 • Sociální dávky
  • poradenství v systému sociálních dávek (kdo má na co nárok a za jakých podmínek)
  • poskytnutí doprovodu na úřady
 • Volný čas
  • pomoc při orientaci v nabídce volnočasových aktivit
  • pomoc při zajištění smysluplného trávení volného času
  • nabídka zájmových kroužků
 • Výchova
  • zprostředkování psychologické pomoci pro děti se specifickými potřebami a vývojovými vadami
  • předcházení rizikovému chování
  • pomoc s řešením výchovných problémů
  • poradenství pro rodiny v náročných výchovných situacích
  • podpora rozvoje osobnosti
 • Vzdělávání
  • poskytnutí doprovodu do školy
  • nabídka vzdělávacích seminářů
  • pomoc při hledání školního zařízení pro děti s ADHD a s jinými specifickými potřebami
 • Zdraví
  • pomoc při zajištění základní zdravotní péče
  • doprovody k lékaři
  • podpora zdravého životního stylu
  • zprostředkování psychologické pomoci pro osoby se specifickými potřebami a vývojovými vadami
  • zprostředkování psychologické pomoci
  • zprostředkování psychiatrické pomoci
 • Bezpečí
  • zajištění bezpečného prostoru/prostředí
 • Hygiena/sebeobsluha
  • pomoc při orientaci v čase, místě, v osobách
  • pomoc při osvojení si základů osobní hygieny
  • nácvik využívání kompenzačních pomůcek
  • zapůjčení kompenzačních pomůcek
  • pomoc při nastavení režimu dne
  • podpora samostaného pohybu (např. změny polohy, manipulace s předměty)
 • Rodina a děti
  • podpora péče o dítě v domácím prostředí
  • pomoc pečujícím osobám
  • posilování rodičovských kompetencí (např. nabídka vzdělávacích seminářů, vidotrénink interakcí, návštěva domácnosti,…)
 • Sociální vztahy
  • pomoc při navazování a udržování funkčních rodinných, vrstevnických a společenských vztahů
  • nácvik sociálních dovedností
Zdarma
Hana Janiková
info (zavináč) ric.cz
739 025 071
https://www.ric.cz/obsah/rana-pece

Poslední aktualizace: 08.02.2024 07:56