Domov se zvláštním režimem - Sanatorium Topas, s.r.o.

Domov se zvláštním režimem - Sanatorium Topas, s.r.o.

Popis poskytované služby:

Osoby s chronickým duševním onemocněním, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby (s různými typy organické duševní poruchy, s Alzheimerovou poruchou a různými typy demencí) a osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách.

Pro koho je služba určena:

Domov poskytuje pobytovou sociální službu pro osoby s demencí.

Zobrazit PDF

Jakou formou je služba poskytována:

Pobytová

Adresa Provozní doba / otevírací doba
Čs. Pionýrů 197, 538 07
 • Po, Út, St, Čt, Pá, So, Ne - Otevřeno 24h

241

 • Bezpečí
  • zajištění bezpečného prostoru/prostředí
 • Bydlení
  • poskytnutí bydlení s dohledem
  • poskytnutí bydlení
 • Doklady
  • pomoc při vyplňování formulářů
  • pomoc při zajištění osobních a dalších dokladů (např. občanský průkaz, cestovní pas, řidičský průkaz, karta zdravotní pojišťovny, rodný list, atd.)
 • Domácnost
  • nácvik péče o domácnost
 • Finance
  • pomoc při finančním plánování (např. sestavení rodinného a osobního rozpočtu,…)
  • pomoc při nácviku hospodaření s financemi (finanční gramotnost)
  • pomoc při orientaci v právech a povinnostech vyplývajících z finančních závazků (např. půjčky, nájmy, energie, odpady, mobilní operátoři, daně, pojištění, vyživovací povinnosti, internet, atd.)
 • Hygiena/sebeobsluha
  • pomoc při nastavení režimu dne
  • pomoc při orientaci v čase, místě, v osobách
  • nácvik využívání kompenzačních pomůcek
  • podpora samostaného pohybu (např. změny polohy, manipulace s předměty)
  • pomoc při péči o vlastní osobu (např. oblékání, obouvání, úpravy zevnějšku, volba vhodného oblečení,…)
  • pomoc při zajištění denní hygieny
  • pomoc při osvojení si základů osobní hygieny
 • Oblečení
  • nácvik péče o oblečení
 • Péče o dospělého
  • péče o dospělého v ústavním zařízení
 • Sociální dávky
  • pomoc s přípravou podkladů a žádostí o důchod (starobní, předčasný, invadilní, vdovský, sirotčí)
  • poskytnutí doprovodu na úřady
  • pomoc s přípravou podkladů a žádostí o sociální dávky
  • poradenství v systému sociálních dávek (kdo má na co nárok a za jakých podmínek)
 • Sociální vztahy
  • nácvik sociálních dovedností
  • pomoc při navazování a udržování funkčních rodinných, vrstevnických a společenských vztahů
  • pomoc a podpora při hledání ztracených důležitých vztahů
 • Strava
  • poskytnutí celodenní stravy
 • Volný čas
  • pomoc při zajištění smysluplného trávení volného času
  • pomoc při orientaci v nabídce volnočasových aktivit
 • Závislosti
  • prevence užívání návykových látek a závislostního chování
 • Zdraví
  • dohled při užívání léků
  • doprovody k lékaři
  • prevence infekčních onemocnění
Zdarma
Jana Řebíčková
jana.rebickova (zavináč) sanatorium-topas.cz
774 119 185

Poslední aktualizace: 05.08.2019 13:28