Akční plán Komunitního plánu Města Chrudim

03.01.2022

Akční plán byl projednán v RM 14. 12. 2020 pod č. usnesení R/491/2020 a 25. 1. 2021 plán byl schválen Zastupitelstvem města Chrudim.

Stáhnout přílohu