Sociální služby v ORP Chrudim plánujeme společně

03.07.2020

V prostorách Městského úřadu Chrudim proběhlo 23. 6. 2020 setkání „Plánujeme společně, během kterého byl početnému posluchačstvu představen projekt podpory komunitního plánování sociálních služeb na území ORP Chrudim. Samotné setkání a závěrečnou diskuzi odborně vedl zkušený facilitátor Mgr. Jaroslav Marek. Starosty obcí, sociální pracovníky, představitele organizací sociálních služeb a další přítomné přivítal místostarosta Pavel Štěpánek, starosta města Chrudim Ing. František Pilný a radní za Pardubický kraj Ing. Pavel Šotola. Do celkové situace sociální práce na území ORP Chrudim uvedla účastníky setkání Mgr. Radka Pochobradská, vedoucí odboru sociálních věcí. Projektový tým následně přítomné seznámil se záměrem společně komunitně plánovat sociální služby na území celého ORP Chrudim za spolupráce všech jeho obcí. Projekt v následujících dvou letech zlepší mimo jiné dostupnost sociálních služeb. Již nyní s dostupností odborné pomoci pomáhá databáze SPONA, online katalog organizací poskytujících sociální služby na území OPR Chrudim. Více informací o probíhajícím projektu a databázi SPONA se dozvíte v přiložené prezentaci. Velká účast přítomných napovídá, že o problematiku sociálních služeb je v současnosti zájem a společné komunitní plánování je vítaným řešením zajišťování a poskytování sociální pomoci potřebným.  

Stáhnout přílohu