Začíná Milostivé léto 2024

09.07.2024

 

Pokud jste si v minulosti řádně neplatili zdravotní pojištění a vzniklý dluh se dostal do exekuce, budete mít od 1. července 2024 nárok na snížení části tohoto dluhu. Milostivé léto 2024 má ale řadu podmínek a omezení. Přinášíme stručný souhrn.

Co se odpouští

Pokud uhradíte dlužné pojistné ve stanoveném termínu, zdravotní pojišťovna je ze zákona povinna odpustit Vám penále a náklady daňové exekuce související s tímto dlužnými pojistným. Jinými slovy, původní dluh na pojistném je třeba řádně doplatit, pojišťovna Vám pak ale odpustí některé další položky. U penále je možné odpustit pouze tu část, která vznikla do data zahájení daňové exekuce. O odpuštění či snížení zbylé části je třeba zdravotní pojišťovnu požádat zvlášť.

Milostivé léto 2024: podmínky

Odpuštění penále a nákladů daňové exekuce je možné jen při současném splnění těchto podmínek:

  • jak pojistné, tak i penále musí být vymáháno v daňové exekuci. Jestliže jedno či druhé vymáhá soudní exekutor (jde o velmi častou situaci), Milostivé léto uplatnit nelze. Odpuštění není možné ani v situaci, kdy dlužné pojistné ještě v daňové exekuci není.
  • dlužník je fyzická osoba
  • dlužník není v insolvenci (oddlužení)
  • dluh na pojistném musí být uhrazen ve stanoveném termínu (viz dále)
  • daňová exekuce na dluh na pojistném a na penále byla nařízena nejpozději 31. 12. 2023

Ověření situace

Jedinou spolehlivou možností je dotázat se zdravotní pojišťovny, zda jsou všechny moje dluhy vymáhány prostřednictvím daňové exekuce. Zjistit to lze při osobní návštěvě na pobočce pojišťovny nebo dotazem prostřednictvím datové schránky (běžný e-mail nepostačuje). Kontaktní údaje najdete na webových stránkách jednotlivých pojišťoven:

Podání žádosti

Pokud si ověříte, že Milostivé léto můžete využít, je třeba o odpuštění sankce a nákladů exekuce písemně požádat. Žádost je třeba podat do 30. 11. 2024.

Termín úhrady dluhu

Úhradu dluhu na pojistném musíte provést do 31. 12. 2024. Je-li dluh vyšší než 5 000 Kč (ve většině případů tomu tak je), můžete jej splácet ve splátkách:

  • pokud dluh nepřekračuje 50 tisíc Kč, můžete ho splatit ve 12 po sobě jdoucích měsíčních splátkách
  • je-li dluh vyšší než 50 tisíc Kč, můžete jeho splácení rozložit do 36 po sobě jdoucích měsíčních splátek

Záměr splácet ve splátkách musíte pojišťovně oznámit při podání žádosti. V případě, že se s úhradou dluhu, resp, jakoukoliv splátkou opozdíte, ztrácíte na odpuštění sankcí a nákladů na exekuci nárok.