Jak má poskytovatel sociální služby postupovat v případě, kdy je příjemcem Ukrajinec s dočasnou ochranou?

16.04.2024

Jak má poskytovatel sociální služby postupovat v případě, kdy je příjemcem Ukrajinec s dočasnou ochranou? Z čeho je služba hrazena, resp. jak poskytovatel získá finanční podporu k zajištění služby?

 

Poskytovatel sociálních služeb postupuje v roce 2024 v případě, že je uživatelem osoba z Ukrajiny s dočasnou ochranou, obdobně jako v roce 2023. V případě, že se jedná o péčovou sociální službu, bude i pro rok 2024 možnost požádat o dotaci na pokrytí nákladů souvisejících s poskytováním služby v rámci dotační výzvy MPSV s názvem „Mimořádné dotační řízení k poskytnutí dotace ze státního rozpočtu pro právnické a fyzické osoby, které poskytují sociální služby.“

V tuto chvíli podmínky dotační výzvy MPSV „Mimořádné dotační řízení k poskytnutí dotace ze státního rozpočtu pro právnické a fyzické osoby, které poskytují sociální služby, pro rok 2024“ nejsou ještě definovány.

Jisté je, že bude i letos opět vyhlášena, minimálně v těchto parametrech:

  • termín vypsání květen 2024
  • uznatelné náklady – celý rok 2024
  • podpora je určeně pouze službám sociální péče
  • pro poskytování sociální služby občanům Ukrajiny, která má být podpořena touto dotací, platí ustanovení § 5 odst. 1 zákona č. 66/2022: „cizinci s dočasnou ochranou, který splňuje podmínky pro poskytování sociálních služeb stanovené zákonem o sociálních službách, se poskytují sociální služby. Jsou-li příjmové, sociální a majetkové poměry cizince s dočasnou ochranou takové, že mu neumožňují ani částečnou úhradu nákladů za poskytování sociálních služeb, poskytují se mu sociální služby bez úhrady nákladů. Náklady na sociální služby podle věty druhé hradí stát. Své příjmové, sociální a majetkové poměry doloží cizinec s dočasnou ochranou všemi dostupnými doklady nebo formou čestného prohlášení“.

Všechny informace pro výzvu na rok 2023 jsou zde:

Vyhlášení mimořádného dotační řízení pro sociální služby pro rok 2023 (mpsv.cz)