Telefonická krizová pomoc CDZ RIAPS

Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov 18.03.2024

Krizová linka je „místo“, kam se můžou obrátit osoby prožívající krizové situace, které představují ohrožení života či zdraví. Situace které nejsou osoby v nepříznivé sociální situaci schopny řešit vlastními silami. 

 

Kdo se může na telefonickou krizovou linku obrátit? 

 • Osoby s chronickým duševním onemocněním.
 • Osoby v nepříznivé sociální situaci, která vznikla v důsledku existence duševní poruchy (onemocnění schizofrenního spektra, afektivní poruchy, neurotické poruchy a poruchy vyvolané stresem, poruchy osobnosti, poruchy příjmu potravy, duševní poruchy a poruchy chování vyvolané užíváním psychoaktivních látek ).
 • Osoby v krizi. Osoby v nepříznivé sociální situaci, která vznikla v důsledku působení akutního či dlouhodobého stresu. 

Pomoc a podpora krizové telefonické linky není závislá na tom, zda volající využívá některou z našich dalších služeb.

 

Je telefonická krizová linka bezplatná? 

Služba je ze zákona poskytována zdarma. Volající hradí běžnou cenu telefonního hovoru. Pokud Vám finanční situace brání v tom, abyste mohli čerpat službu, tak se můžete v závažných případech domluvit s pracovníkem a požádat ho, zda by Vám zavolal zpět. V akutních případech můžete službu využít opakovaně.

Kdy můžu volat? Jak mi může telefonická krizová linka pomoci?

 • Prožíváte složitou situaci a potřebujete si o tom promluvit?
 • Máte obavy o své duševní zdraví?
 • Trpíte duševním onemocněním a potřebujete se zeptat?
 • Trápí Vás úzkost, smutek, zažíváte něco, s čím si nevíte rady?
 • Potřebujete o své složité situaci s někým mluvit?
 • Cítíte se osamělí a potřebujete pomoci najít cestu k druhým?
 • Pečujete o duševně nemocného a potřebovali byste si o tom promluvit?
 • Potřebujete pro řešení své situace informace?
 • Potřebujete pomoci se zprostředkováním návazné služby?

  

Jaké je poslání telefonické krizové linky? 

Posláním je pomoci prostřednictvím terénní sociální služby – telefonické krizové pomoci - pomoci řešit krizové situace, které představují ohrožení života či zdraví, a které nejsou osoby v nepříznivé sociální situaci schopny řešit vlastními silami. 

 

Jaký je cíl telefonické krizové linky?

Pomoci klientovi vyřešit jeho nepříznivou sociální situaci, najít zdroje podpory v rodině a přirozené komunitě, podpořit dovednosti klienta při řešení nepříznivé situace a předcházení dalším situacím, které by mohly představovat ohrožení zdraví a života.

 

Jak a jaké služby telefonická krizová linka zajišťuje? 

Telefonická krizová pomoc - Prostředkem je zde rozhovor vedený mezi klientem a vyškoleným pracovníkem. Pracovník na telefonu naslouchá, reflektuje, poskytuje informace, provází klienta jeho krizí, společně s ním hledá cesty a zdroje pomoci v přirozené komunitě, podporuje ho, mobilizuje schopnosti a dovednosti klienta, které mu pomohou pomoci krizi zvládnout. 

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí - Jedná se např. o jednání s institucemi ve prospěch uživatele, poskytování informací, práce s blízkými osobami, zprostředkování kontaktu na návazné služby, ….