Seznam některých změn v roce 2023

Centrum J.J.Pestalozziho, o.p.s. 30.01.2023

Seznam některých změn v roce 2023

 

Daňové milostivé léto

Také v roce 2023 se dlužníci budou moci zapojit do „milostivého léta“, tedy období, kdy se mohou po uhrazení jistiny dočkat odpuštění dluhů u finanční i sociální správy. Od 1. 7. do 30. 11. 2023 bude platit takzvané „Daňové milostivé léto“. Všechny fyzické osoby budou moci požádat o mimořádné odpuštění příslušenství daně, pokud uhradí jistinu daňového nedoplatku. Fyzické a právnické osoby budou moci také požádat o mimořádný zánik některých celých daňových nedoplatků.

Ztížení uzavírání smluv po telefonu
Platí také vyšší právní ochrana zákazníků, kteří uzavírají smlouvy po telefonu. To lze nyní poměrně snadno, čehož často zneužívají různí "šmejdi". "Telefonující se zpravidla domnívá, že vede nějaký z běžných hovorů s prezentací služeb či zboží. Volající bude muset zopakovat a potvrdit svou telefonní nabídku zákazníkovi v textové podobě. Spotřebitel je nabídkou vázán až poté, co projeví svůj souhlas elektronicky nebo podpisem potvrzení nabídky na listině. 

Prodloužení lhůty pro odstoupení od smlouvy

Další novinkou je prodloužení lhůty pro odstoupení od koupě ze 14 dnů na 30 dnů. Tuto možnost ovšem nelze využít pro jakoukoliv koupi, a dokonce ani koupi distančním způsobem, tedy typicky přes internet na e-shopu. Vztahuje se ovšem na koupi zboží mimo prodejní prostory podnikatele, tedy například při různých nabídkových akcích na ulici, u služeb podomních obchodníků, či dokonce při výletech spojených s předváděním a nabízením zboží různé kvality.

 

Minimální a zaručená mzda vyšší

Minimální mzda se od ledna zvýší o 1100 korun na 17 300 korun měsíčně, tedy o 7,40 koruny na 103,80 koruny na hodinu.

 

Vyšší přídavky na děti a příspěvek na bydlení

Přídavky na dítě se od ledna navyšují o 200 korun ve všech věkových kategoriích a v obou výměrách. O přídavek na dítě lze od léta požádat také online prostřednictvím nového formuláře.

Jednou z důležitějších dávek, které lidem pomáhají s rostoucími náklady na energie, je pak příspěvek na bydlení.  Úprava se týká především takzvaných normativních nákladů na bydlení, z nichž se nároky na dávku i její výše odvozují. U nájmů a podnájmů se změní rozdělení normativů podle velikosti obce. Nově budou platit pouze tři typy. V první kategorii bude Praha a Brno, ve druhé města nad 70 tisíc obyvatel a ve třetí ostatní obce.

Dojde také ke sjednocení výpočtu příspěvku. Dosud platilo, že nárok na příspěvek vzniká, pokud náklady na bydlení přesáhnou 30 procent příjmů domácnosti. V Praze byla hranice nastavena na 35 procent. Nyní se tato podmínka sjednocuje na 30 procent příjmů bez ohledu na to, zda je žadatel z Prahy nebo jiné části republiky. 

Změní se i rozdělení do skupin podle počtu členů domácností. Do jedné kategorie budou sloučeny jedno- a dvoučlenné domácnosti. Díky tomu lze příspěvek lépe zacílit na ty menší. A dojde také ke zrušení takzvané fikce příjmů pro výpočet příspěvku na bydlení.

 

 

Zvýšení životního a existenčního minima

Částky životního a existenčního minima se od nového roku navýší o 5,2 procenta. Existenční minimum osoby bude měsíčně 3130 korun, životní minimum jednotlivce bude měsíčně 4860 korun. Částka životního minima osoby, která je posuzována jako první v pořadí, se zvýší na 4470 korun měsíčně. Částka životního minima osoby, která je posuzována jako druhá nebo další v pořadí, bude činit měsíčně:

  • 4 040 Kč u osoby od 15 let věku, která není nezaopatřeným dítětem
  • 3 490 Kč u nezaopatřeného dítěte od 15 do 26 let věku
  • 3 050 Kč u nezaopatřeného dítěte od 6 do 15 let věku
  • 2 480 Kč u nezaopatřeného dítěte do 6 let věku

 

Rozšíření nároku na pohřebné

Už od prosince 2022 se rozšířil nárok na pohřebné. Nově vzniká i osobě, která vypravila pohřeb plodu po potratu nebo po umělém přerušení těhotenství ze zdravotních důvodů.

Vyšší stravné na pracovních cestách

Zároveň dochází k navýšení stravného za kalendářní den pracovní cesty. U pracovní cesty v délce 5 až 12 hodin je stravné nejméně 129 korun, u cest delších než 12 hodin, ale nejdéle 18 hodin na 196 korun a u cest delších než 18 hodin na 307 korun. 

 

Výhodnější zkrácené úvazky

Od února 2023 bude pro firmy výhodnější zaměstnat na zkrácený úvazek  pracovníky starší 55 let, absolventy, mladé lidi do 21 let, osoby s postižením, lidi, kteří prošli v posledním roce rekvalifikací, a matky s dětmi. Začne platit novela zákona, podle níž budou zaměstnavatelé za tyto zaměstnance v případě zkráceného úvazku odvádět nižší sociální pojištění. 

 

Pomoc zdravotně postiženým a změny u posudků

Už od prosince 2022 se zvýšil příspěvek na mobilitu z původních 550 na 900 korun měsíčně. Tato částka je vyplacena automaticky, není tedy třeba o nic žádat. 

 

Čerpáno z webových stránek Aktuálně.cz

 

Monika Novotná, dluhová poradkyně