Rozšíření databáze SPONA

12.04.2021

Připravujeme rozšíření databáze  SPONA - srozumitelně, jednoduše a cíleně

Potřebujete najít aktuální informace o sociálních služebnách na Chrudimsku? Hledáte pomoc a podporu v této náročné době? Databáze je funkčním nástrojem pro vyhledávání služeb pomoci v regionu obce s rozšířenou působností.

Již v tuto chvíli můžete využít webové aplikace této databáze, která nabízí přehledné informace o sociálních a souvisejících službách v chrudimském regionu.

Informace jsou neustále doplňovány a aktualizovány. Během projektu Komunitní plánování sítě sociálních služeb v ORP Chrudim, jehož realizátorem je Odbor sociálních věcí Městského úřadu Chrudim, bude tato databáze průběžně rozšiřována. 

Rozšíření databáze SPONA

V rámci zmiňovaného projektu dojde v databázi k následujícím úpravám:

Nástěnka

Připravujeme zlepšení pro přehledné uspořádání příspěvků, kdy datum vložení příspěvku bude nově zaměněno za datum konání plánované akce. Současně bude u jednotlivých příspěvků na nástěnce zobrazeno i logo organizace, takže bude jasné, která z organizací sociální služby je autorem daného příspěvku. K příspěvkům přibude i automatické datum vložení.

Cílové skupiny

V počátcích databáze byly zaregistrovány především služby, které se věnovaly ohroženým dětem a rodinám. V tuto chvíli připravujeme rozšíření databáze o sociální  a související služby. Tyto služby jsou určeny pro všechny občany na území ORP Chrudim, a to v následujících oblastech (cílových skupinách):

Oblast 1 – Péče o seniory

Oblast 2 – Péče o osoby se zdravotním postižením

Oblast 3 – Péče o děti, mládež a rodinu

Oblast 4 – Péče o osoby s duševním onemocněním

Oblast 5 – Péče o osoby ohrožené užívání návykových látek

Oblast 6 – Péče o osoby ohrožené sociálním vyloučením

Bude tak možné vyhledat konkrétní pomoc pro konkrétní občany.

Snadnější vyhledávání

Další plánovanou úpravou databáze je vylepšení funkce vyhledávání pro laickou veřejnost (přehlednější, jednodušší a srozumitelnější).

Dokumenty

V databázi budou k přečtení přístupné všechny aktuální a potřebné dokumenty jako je Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb či situační manuály (na koho se obrátit v případě krizové situace). Kdokoliv tak může do dokumentů nahlédnout.

Poptávkový systém

Připravujeme poptávkový systém pro chybějící služby (jaké služby a pro koho chybí, popřípadě jejich kapacity). Tato funkce je pouze pro registrované uživatele databáze - informace o chybějících službách budou vkládat sociální pracovníci pověřených obecních úřadů, tak i poskytovatelé služeb).

Databáze „v novém kabátku“ bude uvedena do provozu koncem roku 2021.