Mezioborová konference "Cesta do hlubin dětské duše"

Centrum J.J.Pestalozziho, o.p.s. 10.10.2023

Dne 10.10.2023 pořádalo Krizové centrum Chrudim (Centra J.J.Pestalozziho, o.p.s.) mezioborovou konferenci „Cesta do hlubin dětské duše“. Konference byla plánovaná na Světový den duševního zdraví. Akce byla zaštítěna radním Pardubického kraje Pavlem Šotolou, technickou podporu zajistil Městský úřad Chrudim. Pozvání přijal ze zastupitelstva města Ing. Aleš Nunvář, který je mj. odpovědný za Odbor sociálních věcí. Dalšími zúčastněnými byli představitelé Krajského úřadu Pardubického kraje z Odboru sociálních věcí, školství a zdravotnictví. Nechyběli zástupci školních zařízení, orgánů sociálně právní ochrany dětí, kriminální policie ČR, Probační a mediační služba a další zástupci sociálních a zdravotnických služeb. Od samého začátku plánování akce jsme zaznamenali nebývalý zájem. Cílem konference bylo zanechat odkaz a pocit, že péče o děti, rodiče a celé rodiny má smysl. Díky odezvám je zřejmé, že cíl byl naplněn, a to i přesto, že místy byly příspěvky, korespondující s těžkými příběhy dětí, emočně náročné. Za cíl jsme si nekladli systémové změny, ale vylepšení a posunutí ať už oborové, nebo mezioborové spolupráce na lokální úrovni. Ve zpětných vazbách posluchači ocenili přínosné informace, konkrétně vhled do práce dětského psychiatra, psychologa a terapeuta, vnímání situací z různých úhlů pohledu, komplexnost péče o děti a rodinu, příklady dobré praxe, dále osobní setkání a získání nových kontaktů. Někteří posluchači dokonce ocenili přínosnost až na 200%. Vyjádření zástupců z Krajského úřadu Pardubice byl až dojemný: „Nevzdávat to“. Získali jsme i spoustu námětů na další akce, uvidíme, jak s nimi naložíme. Ceníme si velkého zájmu a pozitivních ohlasů. Je doslova hmatatelné, že osudy dětí a rodin nejsou nikomu lhostejné  a pomáhající profese hledají neustále cesty, jak nejefektivněji pomoct všem dětem, které nemají to štěstí žít spokojeným životem. 

 

Za tým KC Chrudim

Mgr. Lenka Svobodová, vedoucí