Online kurz: Online sexuální nátlak a vydírání dětí -A2022/0017-SP/PC/PP

Vesta Pardubice z.s. 28.03.2022

Kurz se zaměřuje na zvýšení úrovně znalostí účastníků kurzu o online sexuálním nátlaku a vydírání dětí jako na tématu, které provází jako rizikový faktor všechny dětské uživatele sociálních sítí a mobilních telefonů. V rámci kurzu budou představeny mechanismy online sexuálního nátlaku a vydírání na dětech prostřednictvím sociálních sítí a jeho prevencí. Dále se budeme zabývat osobností pachatele, ale také riziky na straně oběti - dítěte či pomocí obětem v rovině základního poradenství v oblasti návazných služeb.

Online sexuální nátlak a vydírání dětí -A2022/0017-SP/PC/PP :: Vesta Pardubice z.s.