Online kurz: Sociální patologie v kontextu sociální práce - poruchy rodičovské role - A2021/1330-SP/PC/PP

Vesta Pardubice z.s. 14.03.2022

Kurz se zaměřuje na zvýšení úrovně znalostí účastníků kurzu v oblasti poruch rodičovské role v kontextu sociální práce. V rámci kurzu se budeme zabývat aktuálním pojetím rodiny, výchovnými styly a jejich dopady na děti, příčinami jejího selhávání funkcí rodiny včetně jejich extrémních forem jako je syndrom CAN. Dále se budeme zabývat oznamovací povinností, intervencí OSPOD spojených s řešením poruch rodičovské role jako je sanace rodiny, výchovná opatření, systém náhradní rodinné péče apod.

 

Sociální patologie v kontextu sociální práce - poruchy rodičovské role - A2021/1330-SP/PC/PP :: Vesta Pardubice z.s.