Online kurz: Záškoláctví v kontextu spolupráce s kurátorem pro mládež - A2021/1329-SP/PC/PP

Vesta Pardubice z.s. 11.03.2022

Kurz se zaměřuje na to, aby účastníci získali základní orientaci v problematice záškoláctví z pohledu kurátora pro mládež, jakožto profese, která může být nápomocna při řešení nepříznivé sociální situace dětského klienta. Kurz tak míří především na sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách, kteří pracují s rizikovou mládeží ohroženou záškoláctvím v kontextu sociálních služeb a sociálně-právní ochrany dětí. V rámci kurzu bude představena profese kurátora pro mládež, metody jeho práce, kazuistiky, ale také problematika záškoláctví, jeho právní dopady, rizika na straně dětí a jejich rodin.

Záškoláctví v kontextu spolupráce s kurátorem pro mládež - A2021/1329-SP/PC/PP :: Vesta Pardubice z.s.