Online kurz: Dítě a mladistvý jako pachatel trestných činů - A2021/1327-SP/PC/PP

Vesta Pardubice z.s. 21.02.2022

Kurz se zaměřuje na zvýšení úrovně znalostí účastníků kurzu o trestných činech páchaných dětmi a mladistvými. V rámci kurzu se budeme zabývat typologií trestné činnosti, kterou páchají děti a mladiství a jejími charakteristikami. Probereme také základní informace týkající se oznámení a objasňování této trestné činnosti včetně práv a povinností nezletilého pachatele v rámci trestního řízení. Dále se budeme zabývat soudnictvím ve věcech mládeže a restorativní justicí. 

 

Více informací a přihláška: 

Dítě a mladistvý jako pachatel trestných činů - A2021/1327-SP/PC/PP :: Vesta Pardubice z.s.