Seznam karet služeb (1)

Sociální šatník

Sociální šatník je určený sociálně potřebným občanům, kteří se ocitli v nelehké životní situaci (zejména lidé bez přístřeší, obyvatelé azylových do...

Oblastní spolek Českého červeného kříže Chrudim

Městský park 274, 537 01 Chrudim