Seznam karet služeb (5)

Sociální rehabilitace

Posláním této služby je podporovat lidi s duševním onemocněním, případně jiným handicapem, v posílení jejich samostatnosti a sebedůvěry tak, aby mo...

FOKUS Vysočina, z.ú.

Karla Lidického 1213, 539 01 Hlinsko

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace je službou, která zvyšuje samostatnost osob se zrakovým postižením ve věku od 16 let v Pardubickém kraji. Vzděláváním a tréni...

TyfloCentrum Pardubice, o.p.s.

Městský park 274, 537 01 Chrudim

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace vytváří příležitosti k zapojování do společenského života lidem, kteří jsou v nepříznivé sociální situaci a současně jsou z d...

Centrum pro zdravotně postižené a seniory Pardubického kraje, o.p.s.

Revoluční 594, 537 01 Chrudim

Sociální rehabilitace

Podstatou této služby je, aby se s klientem pracovalo tak, aby v rámci svého postižení, byl schopný se zapojit do běžného života a do pracovního pr...

ERGOTEP, družstvo invalidů

Zábořská 93, Záboří, 539 44 Proseč

Sociální rehabilitace - Doprovázení

Služba doprovází mladé lidi z dětských domovů, pěstounské péče a ohrožených rodin tak, aby převzali zodpovědnost za svůj vlastní život.

Salesiánský klub mládeže, z. s. Centrum Don Bosco

Zborovského náměstí 2018, 530 02 Pardubice