Seznam karet služeb (40)

SeneCura SeniorCentrum Chrudim – Domov pro seniory

„Život pokračuje s námi – podporujeme seniory se sníženou soběstačností zachovávat důstojný život v příjemném prostředí.“ Posláním SeniorCentra Ch...

SeneCura SeniorCentrum Chrudim s.r.o.

Čáslavská 525, 537 01 Chrudim

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

posláním služby je poskytovat pomoc a podporu rodinám s dětmi v nepříznivé sociální situaci, kterou nedokáží samy bez pomoci překonat. Podílet se n...

Oblastní charita Pardubice

Češkova 1247, Pardubice,530 02

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi se sluchovým postižením

Služba je poskytována rodinám s dětmi, ve kterých má někdo ze členů sluchové postižení, čímž pomáhá zvládat náročnou životní situaci. V rodině je p...

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.

Chemiků 129, 530 09 Pardubice II – Polabiny

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Posláním sociálně aktivizační služby je nabídnout lidem se zrakovým postižením takové příležitosti, které vedou k aktivnímu naplnění jejich volného...

TyfloCentrum Pardubice, o.p.s.

Městský park 274, 537 01 Chrudim

Sociálně terapeutická dílna MOMO

Služba je určena dospělým lidem s mentálním tělesným a zdravotním postižením, kteří nenalézají pracovní uplatnění na otevřeném ani na chráněném trh...

Momo Chrudim, o.p.s.

Palackého třída 200, 537 01 Chrudim

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace je službou, která zvyšuje samostatnost osob se zrakovým postižením ve věku od 16 let v Pardubickém kraji. Vzděláváním a tréni...

TyfloCentrum Pardubice, o.p.s.

Městský park 274, 537 01 Chrudim

Sociální rehabilitace pro osoby s tělesným postižením

Služba zahrnuje činnosti, které svým zaměřením vedou k vybavení uživatele osobními a sociálními schopnostmi a dovednostmi potřebnými k překonání ob...

KŘIŽOVATKA handicap centrum, o.p.s.

K Blahobytu 1763, 530 02 Pardubice

Terénní program Streetwork

Streetwork se primárně zaměřuje na děti a mládež ve věku 12 – 26 let v obtížných životních situacích nebo touto situací ohrožených při zdolávání ce...

Šance pro Tebe, z.s.

Chrudim