Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi

Popis poskytované služby:

Sociálně aktivizační služba je souborem specifických činností, směřujících k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti rodiny s dětmi, kterou rodiče nedokáží nebo neumí sami bez pomoci překonat a u nichž existují další možná rizika jejich patologického vývoje.

Pro koho je služba určena:

Rodiny ohrožené sociálním vyloučením, některé jsou v péči OSPOD, některé požádají o pomoc sami

V čem je služba originální:

Společnost poskytuje službu v západní části bývalého okresu, a to s pověřením Oddělení sociálně- právní ochrany dětí Chrudim, Pardubice a Litomyšl.

Zobrazit PDF

Jakou formou je služba poskytována:

Ambulantní

Adresa Provozní doba / otevírací doba
Tovární 1114, 537 01 Chrudim
 • Po, St - 09:00 - 17:00
 • Út, Čt - 09:00 - 13:00
 • - 09:00 - 12:00
 • So, Ne - Zavřeno

Terénní

Lokalita Provozní doba / otevírací doba
ORP Chrudim
 • Po, Pá - Dle individuální domluvy v dopoledních a odpoledních hodinách
 • Út - Dle individuální domluvy v dopoledních a odpoledních hodinách
 • St - Dle individuální domluvy v dopoledních a odpoledních hodinách v
 • Čt - Dle individuální domluvy v dopoledních a odpoledních hodinách
 • So, Ne - Zavřeno
 • Domácnost
  • pomoc se zajištěním vybavení domácnosti
  • nácvik péče o domácnost
  • pomoc při zajištění bezbariérové úpravy domácnosti
  • pomoc při zajištění péče o domácnost
 • Péče o dospělého
  • podpora rozvoje osobnosti
 • Sociální dávky
  • pomoc s přípravou podkladů a žádostí o důchod (starobní, předčasný, invadilní, vdovský, sirotčí)
  • pomoc s přípravou podkladů a žádostí o sociální dávky
  • poradenství v systému sociálních dávek (kdo má na co nárok a za jakých podmínek) - Upřesnění: nárokové, nenárokové
  • poskytnutí doprovodu na úřady
  • pomoc s orientací v důchodovém systému (kdo a kdy má nárok na důchod)
  • pomoc s dodržováním pravidel pro výplatu sociálních dávek
 • Bydlení
  • pomoc při kontaktování vlastníka bytu, domu či ubytovny
  • pomoc při uzavření nájemní smlouvy (ubytovací)
  • pomoc při orientaci v právech a povinnostech vyplývajících z nájemní smlouvy (ubytovací)
  • pomoc s ochranou práv nájemníka či ubytovaného
  • pomoc při plnění závazků spojených s bydlením
  • pomoc při hledání bytu, domu nebo dalšího typu bydlení/ubytování
  • pomoc při vyúčtování služeb za užívání bytu (domu, ubytovny)
  • pomoc s ukončením nájemní nebo ubytovací smlouvy
  • poskytnutí tréninkového bydlení
  • pomoc při podání žádosti o městský byt
  • poskytnutí dočasného bydlení (ubytovna, ...)
  • pomoc s vybavením bytu (domu, ubytovny,...)
 • Doklady
  • pomoc při vyplňování formulářů
  • pomoc při zajištění osobních a dalších dokladů (např. občanský průkaz, cestovní pas, řidičský průkaz, karta zdravotní pojišťovny, rodný list, atd.)
  • pomoc se zajištěním dokladů o školní docházce
 • Finance
  • pomoc při nácviku hospodaření s financemi (finanční gramotnost)
  • pomoc s obstaráváním financí na kauci, nábytek, na zaplacení školky,….
  • pomoc při orientaci v právech a povinnostech vyplývajících z finančních závazků (např. půjčky, nájmy, energie, odpady, mobilní operátoři, daně, pojištění, vyživovací povinnosti, internet, atd.)
  • pomoc při provádění finančních operací
  • pomoc při vytvoření přehledu dluhů
  • pomoc při komunikaci s věřiteli
  • pomoc při tvorbě splátkového kalendáře
  • pomoc s komunikací s exekutory
  • pomoc při podání žádosti na oddlužení
  • pomoc při zprostředkování finančních darů (např. nadační fondy, sponzorské dary,…)
  • pomoc při finančním plánování (např. sestavení rodinného a osobního rozpočtu,…)
 • Koronavirus COVID 19
  • doučování on-line
  • poradenství v době koronaviru
 • Krizové situace
  • předání kontaktů na příslušné organizace (telefon na krizové linky,…)
  • pomoc při řešení krizové situace
  • podpora při vyrovnávání se s důsledky traumatizujících událostí (ztráta v rodině, zaměstnání,…)
 • Sociální vztahy
  • pomoc při řešení konfliktních vztahů
  • pomoc při navazování a udržování funkčních rodinných, vrstevnických a společenských vztahů
  • nácvik sociálních dovedností
  • pomoc a podpora při hledání ztracených důležitých vztahů
 • Strava
  • zprostředkování pomoci potravinové banky
  • pomoc při zajištění dodavatele stravy
  • nácvik pečení/vaření, sestavení jídelníčku
 • Volný čas
  • pomoc při orientaci v nabídce volnočasových aktivit
  • pomoc s dodržováním docházky a pravidel
  • pomoc při zajištění smysluplného trávení volného času
  • nabídka zájmových kroužků
 • Výchova
  • předškolní příprava
  • pomoc s řešením výchovných problémů
  • poradenství pro rodiny v náročných výchovných situacích
  • zprostředkování psychologické pomoci pro děti se specifickými potřebami a vývojovými vadami
 • Vzdělávání
  • pomoc s přípravou na nástup do školy
  • pomoc s domácí přípravou do školy
  • pomoc s hledáním doučování
  • poskytnutní doučování
  • pomoc při hledání vzdělávací instituce (např. školy, rekvalifikačního kurzu, semináře)
  • pomoc s přípravou na přijímací řízení do školy
  • poskytnutí doprovodu do školy
  • vedení dítěte k plnění školních povinností (např. docházka,...)
  • pomoc s orientací ve volbě profesní přípravy
  • pomoc při hledání školního zařízení pro děti s ADHD a s jinými specifickými potřebami
  • posuzování školní zralosti
 • Zaměstnání (práce)
  • pomoc při hledání zaměstnání
  • pomoc při orientaci v právech a povinnostech vyplývajících z pracovní smlouvy
  • pomoc s evidencí na Úřadu práce
  • pomoc při tvorbě životopisu a motivačního dopisu
  • pomoc s kontaktováním zaměstnavatele
  • pomoc s vyhledáním vhodného typu pracovní pozice
  • pomoc při sladění pracovního života a rodiny
  • pomoc při orientaci v pracovně právních vztazích
  • pomoc při ukončení pracovního poměru
  • doprovod na Úřad práce (účast při konzultaci,…)
 • Zdraví
  • pomoc při zajištění základní zdravotní péče
  • podpora zdravého životního stylu
  • prevence infekčních onemocnění
  • doprovody k lékaři
  • zprostředkování psychologické pomoci pro osoby se specifickými potřebami a vývojovými vadami
  • pomoc při péči o zdraví dítěte
 • Bezpečí
  • ochrana obětí trestné činnosti
  • poskytnutí základních informací o domácím násilí a dostupné pomoci
  • zajištění bezpečného prostoru/prostředí
 • Hygiena/sebeobsluha
  • pomoc při osvojení si základů osobní hygieny
  • pomoc při nastavení režimu dne
  • pomoc při nácviku přivolání pomoci, prevence úrazů,…
 • Nocleh
  • pomoc při hledání noclehárny
  • pomoc s kontaktováním provozovatele noclehárny
  • pomoc při orientaci v právech a povinnostech vyplývajících z využití noclehárny
  • poskytnutí noclehu
 • Oblečení
  • možnost si vyprat oblečení zdarma nebo za úplatu,...
 • Právo
  • pomoc při orientaci v požadavcích soudů
  • pomoc při uplatňování občanských práv
  • pomoc při podání návrhů k soudu
  • pomoc při komunikaci s Policií, soudy,…
 • Rodina a děti
  • pomoc s přípravou dítěte na odchod z rodiny
  • úprava styku s dítětem
  • posilování rodičovských kompetencí (např. nabídka vzdělávacích seminářů, vidotrénink interakcí, návštěva domácnosti,…)
  • pomoc dítěti při rozchodu (rozvodu) rodičů
  • zajištění asistovaných kontaktů (kontakt dítěte s blízkou osobou za pomoci odborníka)
 • Závislosti
  • zprostředkování testování na infekční choroby
  • práce s rodinou závislého
  • Zprostředkování kontaktů pro léčbu závislostí
  • léčba závislostí
Zdarma
Mgr. Petr Čápek
petr.capek (zavináč) soprecr.cz
725 131 818

Poslední aktualizace: 05.11.2020 09:15