Denní stacionáře Pohoda a Jitřenka

Denní stacionáře Pohoda a Jitřenka

Popis poskytované služby:

Denní stacionář Pohoda nabízí ambulantní péči a pomoc seniorům a zdravotně postiženým osobám z Chrudimi a okolních obcí. Péče a pomoc je poskytována v době, kdy nemůže rodina potřebnou péči zajistit. Denní stacionář Jitřenka nabízí nezbytnou podporu osobám s mentálním a kombinovaným postižením z Chrudimi a okolních obcí.

Pro koho je služba určena:

Senioři od 65 let věku, osoby s chronickým onemocněním a zdravotním postižením od 40 let a osoby s mentálním a kombinovaným postižením od 11 do 50 let.

V čem je služba originální:

Denní stacionáře jsou dva, s více než dvacetiletou historií, se zaměřením na více cílových skupin, jsou tak zabezpečeny sociální služby pro více klientů s více potřebami. Nabídka obou stacionářů je velmi pestrá a atraktivní, k dispozici je Snoezelen, který slouží k relaxaci a odpočinku klientů, hydromasážní vana. Stacionáře nabízejí fakultativní činnost - dopravu vozidly Centra sociálních služeb a pomoci, tím zajistí přesun klientů do DS, kteří by jinak nemohli službu využívat. Vzhledem k návaznosti na pečovatelskou službu funguje propojení služeb - zajištění celodenní péče o klienta, který ji vzhledem k nepříznivé sociální situaci potřebuje. Po domluvě je možné poskytovat sociální službu i v delším časovém rozsahu, maximálně do 17.00 hodin.

Zobrazit PDF

Jakou formou je služba poskytována:

Ambulantní

Adresa Provozní doba / otevírací doba
Městský park 828, 537 01 Chrudim
 • Po, Út, St, Čt, Pá - 06:30 - 15:30
 • So, Ne - Zavřeno
Strojařů 1141, 537 01 Chrudim
 • Po, Út, St, Čt, Pá - 06:30 - 15:30
 • So, Ne - Zavřeno
 • Péče o dospělého
  • podpora rozvoje osobnosti
 • Doklady
  • pomoc při vyplňování formulářů
  • pomoc při zajištění osobních a dalších dokladů (např. občanský průkaz, cestovní pas, řidičský průkaz, karta zdravotní pojišťovny, rodný list, atd.)
 • Domácnost
  • nácvik péče o domácnost
 • Finance
  • pomoc při nácviku hospodaření s financemi (finanční gramotnost)
  • pomoc při orientaci v právech a povinnostech vyplývajících z finančních závazků (např. půjčky, nájmy, energie, odpady, mobilní operátoři, daně, pojištění, vyživovací povinnosti, internet, atd.)
 • Hygiena/sebeobsluha
  • pomoc při osvojení si základů osobní hygieny
  • pomoc při zajištění denní hygieny
  • nácvik využívání kompenzačních pomůcek
  • pomoc při péči o vlastní osobu (např. oblékání, obouvání, úpravy zevnějšku, volba vhodného oblečení,…)
  • pomoc při orientaci v čase, místě, v osobách
  • pomoc při nastavení režimu dne
  • pomoc při nácviku přivolání pomoci, prevence úrazů,…
  • možnost se vysprchovat, umýt
  • podpora samostaného pohybu (např. změny polohy, manipulace s předměty)
 • Krizové situace
  • pomoc při řešení krizové situace
  • péče o oběti domácího násilí
 • Oblečení
  • pomoc se zajištěním vhodného oblečení dle ročního období
  • nácvik péče o oblečení
 • Právo
  • pomoc při podání návrhů k soudu - Upřesnění: návrhy na opatrovnictví apod.
  • pomoc při komunikaci s Policií, soudy,…
 • Sociální dávky
  • poradenství v systému sociálních dávek (kdo má na co nárok a za jakých podmínek)
  • pomoc s přípravou podkladů a žádostí o sociální dávky
  • pomoc s dodržováním pravidel pro výplatu sociálních dávek
  • poskytnutí doprovodu na úřady
 • Sociální vztahy
  • pomoc při řešení konfliktních vztahů
  • pomoc při navazování a udržování funkčních rodinných, vrstevnických a společenských vztahů - Upřesnění: kontakt s rodinami klientů
  • nácvik sociálních dovedností
 • Strava
  • pomoc při přípravě stravy
  • poskytnutí celodenní stravy
  • pomoc při dodržování zdravé výživy
  • nácvik pečení/vaření, sestavení jídelníčku
 • Volný čas
  • pomoc při orientaci v nabídce volnočasových aktivit
  • pomoc s dodržováním docházky a pravidel
  • pomoc při zajištění smysluplného trávení volného času
  • nabídka zájmových kroužků - Upřesnění: aktivizační činnosti v rámci stacionářů
 • Vzdělávání
  • nabídka vzdělávacích seminářů - Upřesnění: besedy, přednášky, exkurze, výstavy
 • Zaměstnání (práce)
  • doprovod na Úřad práce (účast při konzultaci,…) - Upřesnění: vyřizování dávek, příspěvků
  • nácvik pracovních dovedností - Upřesnění: pracovní dovednosti týkající se vlastního praktického života
 • Zdraví
  • pomoc při zajištění základní zdravotní péče
  • dohled při užívání léků
  • podpora zdravého životního stylu
Mgr. Šárka Marková
sarka.markova (zavináč) socialni-sluzby.cz
733 145 527

Poslední aktualizace: 14.01.2022 11:43