Znovuobnovení poskytování sociálních služeb

Na základě příznivého vývoje epidemiologické situace v naší zemi navrhlo MPSV na zasedání vlády ČR dne 7. 5. 2020 upravený Plán rozvolňování opatření přijatých v souvislosti s řešením pandemie v oblasti sociálních služeb.

Zde uvádíme změny týkající se našeho zařízení:

 

Pondělí 25. 5. 2020

  • Otevření denního stacionáře (DS) pro osoby se zdravotním postižením mladší 50 let a za podmínek dodržování všech preventivních opatření.
  • Otevření centra denních aktivit (CDA) pro osoby se zdravotním postižením mladší 50 let a za podmínek dodržování všech preventivních opatření.
  • Možnost návštěv u klientů pobytových sociálních služeb péče za podmínek dodržování všech preventivních opatření.

Pondělí 8. 6. 2020

  • Znovuobnovení poskytování sociálních služeb na základě individuálního plánování a smluv o poskytování sociálních služeb.
  • Otevření odlehčovací služby (OS) v omezeném režimu za podmínek dodržování všech preventivních opatření.

Pondělí 22. 6. 2020

  • Otevření denního stacionáře a centra denních aktivit (CDA) pro všechny cílové skupiny, tj. i pro klienty nad 50 let.

U všech výše jmenovaných opatření nadále platí, že klienti a zaměstnanci budou používat náležitou ochranu nosu a úst (rouška), bude dostupná plně virucidní dezinfekce k použití ve všech zařízeních sociálních služeb.

Navrhovaný plán bude průběžně aktualizován a pozměňován dle vývoje epidemiologické situace v ČR.