Amalthea_Centrum náhradní rodinné péče_aktuální informace

Většina návštěv v rodinách je nyní nahrazena bezkontaktní formou – konzultace a terapeutická pomoc probíhají telefonicky, emailem, přes skype. Osobní návštěvy v rodinách se uskuteční pouze v nejnutnějších případech, např. krizová pomoc.

Jak probíhá kontakt s rodinami v nouzovém stavu - blíže v příloze.

Stáhnout přílohu