Omezení poskytovaných sociálních služeb v DSS Slatiňany

Informujeme tímto, že v DSS Slatiňany po dobu platnosti nařízení vlády nejsou poskytovány následující sociální služby:

Odlehčovací služby

Denní stacionář

 

Služby Domov pro osoby se zdravotním postižením a Chráněné bydlení jsou poskytovány nadále.

 

Při pobytu klientů mimo DSS Slatiňany - v domácí péči, ve zdravotnickém zařízení apod. - musí mít klient vracející se zpět do DSS Slatiňany negativní test na COVID-19. A po přijetí zpět bude muset nastoupit 14ti denní karanténu do jednolůžkového pokoje tak, jak je uvedeno v nařízení vlády.

 

V současné době nové žádosti o uzavření smlouvy na poskytované sociální služby přijímáme do evidence, avšak neprovádíme sociální šetření - mapování potřeb zájemce a žádost je "odložena" k řešení po uvolnění omezujících opatření v souvislosti s COVID-19. Nové žadatele do DSS Slatiňany nyní nepřijímáme. Rozhovory s žadateli nebo jejich rodinnými příslušníky jsou možné pouze telefonicky nebo formou emailu případně po dohodě i jinak (video hovory přes WhatsApp apod.)

 

Děkujeme všem za respektování nastavených pravidel.