Informace k seminářům ohledně energokrize

09.01.2023

Vážené kolegyně,
Vážení kolegové,

 dovolte nám Vás srdečně pozvat na dvě on-line školení pro terénní sociální pracovníky na téma:

 1/ Energetická gramotnost (Jak se bránit energošmejdům)

 Cíl školení: Cílem školení je předat maximum praktických informací kolegům z terénu a jejich prostřednictvím i klientům, a to na téma: jak se vyznat ve fakturách za energie.

 Školení se můžete zúčastnit v těchto termínech:

  • 9. ledna 2023 v čase od 14 do 15 hod.
  • 10. ledna 2023 v čase od 11 do 12 hod.
  • 12. ledna 2023 v čase od 11 do 12 hod.a od 14 do 15 hod.
  • 13. ledna 2023 v čase od 11 do 12 hod.
  • 17. ledna 2023 v čase od 10 do 11 hod.
  • 26. ledna 2023 v čase od 10 do 11 hod.
  • 27. ledna 2023 v čase od 10 do 11 hod.

Téma školení je vždy stejné. V rámci on-line školení přes aplikaci Microsoft Teams je kapacita vždy k jednomu termínu a času 500 přihlášených účastníků. Na základě této skutečnosti si Vás dovolujeme poprosit o vyplnění přihlášky zde:On-line školení: Energetická gramotnost (google.com), abychom se mohli vyvarovat případným komplikacím s připojením.

Link pro připojení je zde:

9.1. – 14:00-15:00: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjVkMTI5ZGUtZGYzMy00MzIzLTg1YjgtZjcyZTljZjgwNzFj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22dabdd9c0-bacd-4324-a424-22a9ba9ac877%22%2c%22Oid%22%3a%22d40e4845-4f39-4d9e-805f-78d5e964d4ec%22%7d

10.1. – 11:00-12:00: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODhhMzM2YjItMTk4NC00NDk0LWFhZDctYzQ2ZGZhNzgxMjBh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22dabdd9c0-bacd-4324-a424-22a9ba9ac877%22%2c%22Oid%22%3a%22d40e4845-4f39-4d9e-805f-78d5e964d4ec%22%7d

12.1. – 11:00-12:00: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjYzOGNiMmUtMTY1OS00MWJkLWE5YjItZGQ1MmFkOWFkZmE2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22dabdd9c0-bacd-4324-a424-22a9ba9ac877%22%2c%22Oid%22%3a%22d40e4845-4f39-4d9e-805f-78d5e964d4ec%22%7d

12.1. – 14:00-15:00: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDc5NWNhNDctZjRlZS00YjhiLTlkNmYtNDk0MGMyYmNjMTI0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22dabdd9c0-bacd-4324-a424-22a9ba9ac877%22%2c%22Oid%22%3a%22d40e4845-4f39-4d9e-805f-78d5e964d4ec%22%7d

13.1. – 11:00-12:00: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjFhY2I3NWUtOTk1NS00NzY0LWI2NzUtZjIwYmJhNmM5ZDll%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22dabdd9c0-bacd-4324-a424-22a9ba9ac877%22%2c%22Oid%22%3a%22d40e4845-4f39-4d9e-805f-78d5e964d4ec%22%7d

17.1. – 10:00-11:00: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDEzNzkwNTUtYzI3Zi00ZWQ1LWI3MGUtMmI4ZjM1NDAzZWUz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22dabdd9c0-bacd-4324-a424-22a9ba9ac877%22%2c%22Oid%22%3a%22d40e4845-4f39-4d9e-805f-78d5e964d4ec%22%7d

26.1. – 10:00-11:00: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDQ5YmRiMmEtM2ZkNy00MTAxLWFiZmEtNTJjOGVjNDJkOGY5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22dabdd9c0-bacd-4324-a424-22a9ba9ac877%22%2c%22Oid%22%3a%22d40e4845-4f39-4d9e-805f-78d5e964d4ec%22%7d

27.1. – 10:00-11:00: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjQ4YmIzMDAtZGQxZi00NGQyLWFiNDYtYjJjYzQ4MzMyOWU2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22dabdd9c0-bacd-4324-a424-22a9ba9ac877%22%2c%22Oid%22%3a%22d40e4845-4f39-4d9e-805f-78d5e964d4ec%22%7d

---

2/ Nová zelená úsporám Light

 Cíl školení:Cílem školení jsou podrobnosti a detailnější nastavení dotací tak, abyste alespoň rámcově uměli odpovědět všem, kdo se ptají na podmínky a možnosti programu

 Školení se můžete zúčastnit v těchto termínech:

  • 9. ledna 2023 v čase od 13 do 14 hod.
  • 11. ledna 2023 v čase od 10 do 11 hod.
  • 12. ledna 2023 v čase od 10 do 11 hod.

Téma školení je vždy stejné.Podmínky pro přihlášení jsou shodné jako u školení k Energetické gramotnosti a opět Vás poprosíme o vyplnění přihlášky zde:Online školení: Nová zelená úsporám Light (google.com)

Link pro připojení je zde:

9.1. – 13:00-14:00: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzI0ZjFlOTAtNmQyYy00NWUxLWIyYmItZjViZjU2NTY5ZTBl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22dabdd9c0-bacd-4324-a424-22a9ba9ac877%22%2c%22Oid%22%3a%22d40e4845-4f39-4d9e-805f-78d5e964d4ec%22%7d

11.1. – 10:00-11:00: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTM5YTcwNjgtOWM1MC00Yzg3LWEzZGItYjdlMGJkYWE5MDky%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22dabdd9c0-bacd-4324-a424-22a9ba9ac877%22%2c%22Oid%22%3a%22d40e4845-4f39-4d9e-805f-78d5e964d4ec%22%7d

12.1. – 10:00-11:00: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTdkNTk3YTUtMDJjNS00N2E0LWEwNjItOWYwY2RiYjI1MWY3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22dabdd9c0-bacd-4324-a424-22a9ba9ac877%22%2c%22Oid%22%3a%22d40e4845-4f39-4d9e-805f-78d5e964d4ec%22%7d

Zároveň si Vás dovolujeme požádat o rozeslání pozvánky na on-line školení krajským metodikům sociální práce a prevence, sociálním pracovníkům ORP a POU a registrátorům sociálních služeb za účelem předání pozvánky poskytovatelům sociálních služeb.

Děkujeme za Vaši účast a spolupráci.

 

 

S pozdravem a přáním příjemného dne

PhDr. Filip Novotný

vrchní ministerský rada, sociální pracovník, resortní koordinátor IMI

Oddělení koncepce sociální práce, sociálního bydlení a řešení bezdomovectví

Odbor koncepce sociálních služeb a sociální práce

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Na Poříčním právu 1

Pracoviště: Podskalská 19, 128 00 Praha 2

tel.: +420 221 922 572

GSM: +420 777 531 162

e-mail: filip.novotny@mpsv.cz

www.mpsv.cz