Hledáme posilu do týmu přímé práce s pěstounskými rodinami

Děti patří domů, z. s. 08.04.2022

Děti patří domů, z. s. je nezisková organizace s posláním podporovat a rozvíjet náhradní rodinnou péči a hostitelskou péči s hlavním cílem naplnit právo a potřebu dětí žít v rodině u „svých lidí”, a to již od roku 2008. Více o nás a naší práci na www.detipatridomu.cz.

 

Hledáme

Hledáme klíčového pracovníka/pracovnici pro přímou práci s pěstounskými rodinami, který má zkušenost s tématy náhradní rodinné péče (pěstounská péče, attachment a jeho poruchy, terapeutické rodičovství, asistované kontakty apod.).

Náš klíčový pracovník/pracovnice samostatně pracuje s rodinou a dítětem v terénu, aktivně reaguje na situace v rodinách a nabízí jim adekvátní podporu. Je schopen sebereflexe, má chuť stále se učit nové věci a prohlubuje si znalosti v tématech NRP. S ostatními kolegy v organizaci otevřeně spolupracuje a jsou si vzájemně oporou. Využívá pravidelně individuální supervize a intervize s kolegy, pečuje o svoje duševní zdraví. Spolupracuje s dalšími zúčastněnými stranami (OSPOD, soud, biologičtí rodiče, další spolupracující služby aj.). Je mu dobře v organizaci, která je otevřená myšlenkám svobodné organizace, a má velkou míru sebekontroly a odpovědnosti. Zároveň se ztotožňuje s principy naší práce. To vše dělá náš ideální klíčový pracovník/pracovnice. Spoustu věcí jsme schopni našeho nového kolegu naučit.

 

Požadujeme:

 • čistý trestní rejstřík 

 • odborná způsobilost pro poskytování sociálně-právní ochrany pověřenými osobami dle Zákona o sociálně-právní ochraně dětí č. 359/1999 Sb. § 49a nebo dle § 110, odst. 4 Zákona o sociálních službách 108/2006 Sb.

 • uživatelská znalost práce v MS Office a Google Workplace (Google dokumenty, Meet, Gmail, Google disk, kalendář aj.), aplikace ZOOM

 • dobré organizační a komunikační schopnosti, flexibilita

 • empatický a respektující přístup ke klientům

 • schopnost samostatného rozhodování a ochota nést odpovědnost

 • odolnost vůči stresu

 • orientace v legislativě související s NRP

 • schopnost týmové spolupráce

 • zájem řešit nenadálé situace, přemýšlet v zájmu klientů, učit se

 • řidičský průkaz skupiny B - aktivní řidič

Nabízíme:

 • samostatnou a odpovědnou práci, příležitost k seberealizaci

 • skvělý a angažovaný kolektiv

 • individuální supervize

 • 25 dnů dovolené

 • flexibilní pracovní doba, home office jako benefit

 • příspěvek na stravování 

 • místo výkonu práce Pardubický kraj

 • 0,4 - 0,5 úvazek na dobu určitou 1 roku s výhledem na dobu neurčitou a možným navýšením úvazku

 • adekvátní finanční ohodnocení v NNO sektoru

 • finanční zvýhodnění po zaškolení a dle praxe

 

Zaujali jsme vás? Pošlete nám do 24. 4. 2022:

 • strukturovaný životopis s kontaktem na alespoň jednu referenční osobu,

 • motivační dopis, který odpoví na otázky: Proč se o práci klíčového pracovníka/pracovnice Děti patří domů, z. s. ucházíte? Co vás na práci přitahuje, na co se těšíte? Čeho se obáváte?,

 • odpověď na otázku Jaká je podle Vás úloha klíčového pracovníka v pěstounské rodině? (max. A4)

na adresu Děti patří domů, z. s., náměstí Míru 108/28, 568 02 Svitavy, k rukám Mgr. Lenky Patočkové nebo na e-mail lenka@detipatridomu.cz

Konzultace jsou možné na telefonním čísle +420 608 491 059.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.